ESLP odmítl stížnost na délku řízení o vkladu vlastnického práva

Evropský soud pro lidská práva zveřejnil rozhodnutí o odmítnutí stížnosti Fuksová a Pujmanová proti České republice. Případ se týkal délky řízení o žalobě o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v němž ovšem nebyl řešen žádný spor o občanská práva nebo závazky.

 

V letech 1992 až 2005 probíhalo před českými soudy restituční řízení ohledně nemovitostí, které dříve rodina stěžovatelek odkoupila od státu. Následovalo více než osmileté řízení o žalobě o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí. Stěžovatelky se posléze kvůli délce řízení domáhaly poskytnutí zadostiučinění. To jim sice přiznáno bylo, ale stěžovatelky nebyly spokojeny s jeho výškou, a proto se obrátily na Evropský soud pro lidská práva.

ESLP se však ztotožnil s argumentací české vlády o neslučitelnosti stížnosti s Úmluvou. O pozbytí vlastnického práva bylo závazně rozhodnuto v restitučním řízení. Tím došlo k vyřešení samotného sporu o občanská práva a závazky, jak o něm v souvislosti se zárukou práva na řízení v přiměřené lhůtě hovoří článek 6 Evropské úmluvy o lidských právech. Následné vkladové řízení již sporem tohoto druhu nebylo, a tudíž se na ně uvedená záruka nevztahuje.

Rozhodnutí v celém znění naleznete ve francouzském jazyce zde. Anotace bude přibližně za měsíc k dispozici v české databázi judikatury Evropského soudu pro lidská práva.

 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Foto: hudoc.echr.coe.int

Go to TOP