ČAK spolupracuje s Linkou právní pomoci Nadace Naše dítě již 15 let

Provoz Linky právní pomoci spustila Nadace Naše dítě ve spolupráci s Českou advokátní komorou na konci roku 2005, takže letos slaví už své patnácté výročí. Spolupracující odborníci na rodinné právo za tuto dobu bezplatně zodpověděli tisíce telefonických a písemných dotazů.

Na Lince právní pomoci Nadace Naše dítě poskytují bezplatné právní poradenství v oblasti rodinného práva advokáti registrovaní u České advokátní komory. Díky nim kterýkoliv z rodičů či prarodičů, ale i jiných rodinných příslušníků má možnost získat zdarma odbornou radu v oblasti právní ochrany nezletilých nebo pomoc s řešením problémů ve vztazích mezi rodiči a dětmi.


„Linka právní pomoci je svým zaměřením užitečná především pro individuální tazatele, kterým je většinou možné dát pouze obecné odpovědi s ohledem na neznalost detailů případu a spisového materiálu. Tazatele proto spíše nasměrujeme, případně mu vysvětlíme, jakými zásadami by se jeho případ měl řídit,“
vysvětluje specialista na rodinné právo Mgr. David Strupek, který s Linkou právní pomoci spolupracuje už od jejího založení.

Nejčastější dotazy směřované na Linku právní pomoci se týkají sporů rodičů o výchovu a výživu nezletilých dětí při a po jejich rozvodu/rozchodu (35 %), velmi časté jsou také dotazy týkající se změny péče o dítě a bránění ve styku s dítětem (30 %) nebo neplacení výživného (20 %). Nejčastějším tazatelem je obvykle jeden z rodičů – v polovině případů je to matka, otec ve 21 % a výjimkou ale nejsou ani prarodiče či jiní příbuzní (11,3 %), nebo také nový partner rodiče. Odborníci a specialisté na rodinné právo ale dokáží poradit i v problematice pěstounské péče a dalších oblastech.

Další z dlouholetých spolupracovnic, která pravidelně usedá k aparátu Linky právní pomoci, je advokátka Mgr. Zuzana Bělinová. Rodiče většinou nevědí, že při rozvodu manželství, v němž se narodily děti, řeší soud nejprve děti v opatrovnickém řízení a pak až samotný rozvod. Volající například často neví, že v opatrovnickém řízení dítě zastupuje tzv. sociálka (OSPOD). Neví také, jak soud posuzuje, kolik má povinný rodič hradit na výživném. Maminky potom často nechápou, že i malé dítě má právo na kontakt s oběma rodiči a fakt, že je dítě kojeno, ještě neznamená, že se nebude vídat s otcem. A často ani to, že rozvod se má vztahů mezi rodiči a dětmi dotknout co nejméně,“ popisuje své zkušenosti z linky.

Rozvody a jejich důsledky jsou tématy nejčastějších dotazů, ale volající prosí o další rady, třeba k dluhům dětí, které zapříčinili jejich rodiče… „Setkala jsem se s dotazy, kdy na děti přešel dluh z jízdného, které za ně rodiče neuhradili. Pokud je vymáhání ve fázi exekuce, radím, aby částku zaplatili, protože jim stále rostou úroky. Radím jim také, ať minimálně komunikují s exekutorem, jak situaci vyřešit. Jeden zletilý uváděl, že radši nebude pracovat, než aby mu pak ze mzdy nebo z účtu srážel peníze exekutor. Proto zletilým vysvětluji, že se mi nezdá jako šťastný start do života, pokud částku ve výši například 10 tisíc korun nechají narůstat a nepřevezmou odpovědnost. V situaci, kdy už existuje pravomocné rozhodnutí, tedy platební rozkaz, nebo rozsudek, nemá zletilý už stejně jinou variantu, ač se to nemusí zdát spravedlivé…“ doplňuje advokátka Bělinová.

Do týmu advokátů, kteří dlouhodobě spolupracují a odpovídají na dotazy patří mimo již zmíněných také JUDr. Hana Klímová, JUDr. Eva Marvanová a nově spolupracujícími advokátkami od loňského roku jsou Mgr. Michaela ŠtuksováJUDr. Martina Grofová. Pokud by se letos chtěli zapojit další dobrovolníci, stávající kolektiv je ve svém středu s radostí přivítá.

„Mnohokrát děkujeme všem advokátkám a advokátům, kteří bez nároku na honorář poskytují právní poradenství a pomáhají již mnoho let ohroženým dětem a jejich rodičům. Velice si vážíme jejich ochoty a odborné práce,“ poslala dík za Nadaci Naše dítě její ředitelka PhDr. Ivana Kozáková a k poděkování se připojuje i ČAK.

Advokáti zapsaní na seznamu České advokátní komory odpovídají na telefonické dotazy vždy každou středu od 14 do 18 hodin na telefonním čísle 777 800 002. Linka právní pomoci přijímá také písemné dotazy, a to nejen prostřednictvím emailové adresy lpp@nasedite.cz, ale také prostřednictvím webového formuláře: https://www.nasedite.cz/linka-pravni-pomoci/.


Nadace Naše dítě
pomáhá českým znevýhodněným dětem díky podpoře laskavých dárců a mecenášů už 27 let bez koruny státní podpory. Za tuto dobu bylo ve prospěch ohrožených dětí transparentně přerozděleno více než 300 milionů korun.


Zdroj: Nadace Naše dítě; redakce AD

Foto: Nadace Naše dítě

Go to TOP