Projekt Advokáti do škol vstupuje do další fáze, ČAK odstartuje Advokátní ligu

Projekt Advokáti do škol je v běhu již několik let a jak název napovídá, jeho podstatou je dobrovolné a bezplatné zapojení advokátů do vzdělávání školáků na druhém stupni základních škol a studentů středních škol. Zapojeno je již 264 advokátek a advokátů, kteří svojí činností zvyšují právní povědomí mladé generace.

 

Nyní Česká advokátní komora plánuje rozšíření tohoto projektu, a to o soutěž, kterou pracovně nazvala Advokátní liga. Jde o typ soutěže Moot Court, kdy se účastníci zapojují do simulovaných soudních řízení, která obvykle zahrnují sepsání návrhů a podání k soudu a zejména pak také účast na samotném ústním jednání přímo v jednací síni.

Advokátní liga bude v rámci projektu Advokáti do škol postavena na soutěžích v rámci krajů, kdy krajští vítězové postoupí do semifinále a následně do finále. Soutěže budou probíhat v jednacích síních okresních/krajských soudů, semifinále na Nejvyšším soudu/Vrchním soudu v Praze a finále na Ústavním soudu/prostorách České advokátní komory. Vždy tak, aby jeden rok bylo finále na Moravě a jeden rok v Čechách. Projekt již zaštítila Soudcovská unie ČR.

 

Cílem projektu je pozvednutí úrovně právního vědomí u dětí i mládeže, propojení světa advokacie a občanů ČR a v neposlední řadě lepší ukotvení výkonu advokacie a práv tohoto stavu ve společnosti.

Pro druhé pololetí roku 2023 je plánován první pilotní ročník a první pilotní klání. Prosíme tedy ty advokáti, kteří jsou registrováni v seznamu Advokáti do škol, aby sdělili do září – října 2022, zda mají zájem, aby se „pilotní“ Advokátní liga uskutečnila pod jejich vedením a v „jejich“ škole. Z jejich zkušeností pak budou v dalších ročnících čerpat ostatní.

Prakticky je totiž nutné, aby v jednom městě byly vždy nejméně dva týmy ze dvou škol na obdobné úrovni, které by soutěžily mezi sebou. Ideálně by mělo jít o spolupráci dvou advokátů z téhož místa. Ti by si domluvili téma, které rozdají oběma školním týmům, v jedné až dvou vyučovacích hodinách je s žáky proberou a poradí jim, jak stranu žalobce/obžalovaného (obecně žáci mají ze zkušenosti raději trestní právo a proces) uchopit, jak pracovat se zákony a judikaturou apod.

Poté se advokát/i dohodne/ou s předsedou soudu v místě konání ligy, aby soutěž podpořil a zapůjčil jednací místnost. Pak již nebude bránit nic tomu, aby proběhlo první kolo – soudci budou oba advokáti (tedy mentoři jednotlivých týmů) a ideálně jeden soudce z daného soudu. Následně dojde k vyhodnocení ročníku a bude sepsán podrobnější manuál pro další účastníky Advokátní ligy.

Aktuálně hledáme primárně dvě advokátky/dva advokáty z Prahy a dvě advokátky/dva advokáty z Karlovarského kraje, kteří by byli ochotni věnovat dvě hodiny svého času přípravě studentů a pak cca 4 hodiny „soudit“ první klání této ligy. Zájemci se mohou hlásit pověřenému členovi projektu Advokátní liga, kterým je JUDr. ICLic. Ronald Němec, Ph.D. na adrese: nemec@nemeclegal.cz.


Redakce AD
Foto: ČAK

 

Go to TOP