ČAK a SAK k množícím se případům kriminalizace výkonu advokacie

Představenstva České advokátní komory (ČAK) a Slovenskej advokátskej komory (SAK) na společném zasedání projednala množící se případy kriminalizace výkonu poskytování právních služeb včetně zneužívání operativní techniky k zjištění informací, které jsou předmětem zákonné mlčenlivosti advokáta.

Čeští i slovenští kolegové si v této souvislosti vyjádřili vzájemnou solidaritu a plnou podporu všem advokátkám a advokátům v obou zemích, kteří poctivým výkonem svého povolání usilují o důslednou ochranu principů právního státu.

Zástupci české a slovenské advokacie se shodují v tom, že není možné podceňovat žádné signály vedoucí ve svých důsledcích až k nabourávání principů právního státu. Ochrana nezávislého výkonu advokacie a ochrana mlčenlivosti advokáta tvoří nedílnou součást práva na spravedlivý proces, který je pilířem existence každého právního státu.

ČAK a SAK

Foto: redakce AD

Go to TOP