Nástupní mzdy advokátních koncipientů a index jejich životní úrovně v ČR

Headhunterská společnost Legal Recruiters, která se zaměřuje na nábor zejména v advokacii, zpracovala průzkum za rok 2018/2019. Týká se nástupních mezd advokátních koncipientů. Index zkoumal i jejich životní úroveň v rámci České republiky. Na průzkumu se podílela také společnost Bidli.cz zajišťující služby spojené s bydlením nebo společnost Český Trh Práce s. r. o., která firmám pomáhá profesionalizovat nábor.

Celkem bylo v rámci průzkumu v průběhu let 2018/2019 zpracováno 1500 vstupních údajů, ze kterých vzešly výstupy v podobě grafického znázornění. To zachycuje začínající advokátní koncipienty a další absolventy právnických škol, kteří hledají nebo budou hledat své uplatnění a musí při své volbě zohlednit i ekonomické faktory a vliv na jejich životní úroveň.

K vyhodnocení indexu životní úrovně v rámci dané lokality došlo kombinací 3 hlavních faktorů (mzda, nájem, jídlo).

 

Pozn.: Průměr = průměrná hodnota, Modus = nejčastěji se vyskytující hodnota, Max = maximální hodnota, Min = minimální hodnota.

 

Lokalita Průměr Modus Max Min
Praha 33800 30000 60000 25000
České Budějovice 24200 23000 30000 20000
Pardubice 24100 25000 30000 18000
Plzeň 23200 23000 28000 18000
Hradec Králové 23000 24000 25000 19000
Olomouc 22700 21000 27000 16400
Brno 22600 21000 28000 18000
Ostrava 22200 21000 25000 18000

Grafické znázornění v této podobě je jedním z hlavních výstupů hrubé mzdy nastupujících advokátních koncipientů, ve kterém se promítají a jsou znázorněny veškeré zjištěné hodnoty s ohledem na uvedené veličiny. Průměrná hodnota rozhodně patří mezi páteřní hodnotu, která je nejvíce vypovídající pro vzájemné porovnání v dané lokalitě i mezi lokalitami navzájem.

Modus představuje nejčastější hodnotu, která se na daném lokálním trhu práce v tomto oboru vyskytuje. A je z hlediska statistického údaje také velmi důležitý, protože na jeho základě lze zjistit, do jaké platové kategorie pravděpodobně spadne většina nových absolventů při svém nástupu. Hodnota modusu je většinou blízká průměru, ale nepromítají se do ní faktory jako jsou minimální a maximální hodnoty. Údaje o maximální a minimální hodnotě udávají rozptyl mezi jednotlivými mzdami a jsou významnou hodnotou z pohledu trhu a ekonomických faktorů v rámci stability daného prostředí.

S ohledem na stabilní platové podmínky jsou na tom nejlépe Hradec KrálovéOstrava, zde je možné skutečně počítat s vysokou relevancí s ohledem na uvedené hodnoty. Největších rozdílů v rámci nůžkového rozpětí dosahují Praha, Pardubice a Olomouc. Praha je celkově na možnosti a rozptyl výše hrubé mzdy velmi specifická a lze zde zcela jasně říci, že významnou roli hraje kvalita daného uchazeče v kombinaci s jeho zkušenostmi, dosavadní praxe a především jeho jazyková vybavenost, která se zde opravdu cení. Tyto znalosti jsou klíčovou skutečností pro výši finančního ohodnocení i důvodem k velkému mzdovému rozptylu.

Nejvyšší průměrnou nástupní mzdu lze očekávat samozřejmě v Praze. Ostatní hodnocené lokality jsou oproti tomu podstatně níž. Ovšem veškeré další náklady jsou v hlavním městě také oproti dalším městům podstatně výše, jak znázorňují další grafy. Průměrné nástupní hrubé mzdy v dalších krajských městech nejsou zas až tolik rozdílné a drží se ve většině případů v dost podobné hladině. Rozhodujícím ukazatelem pro stanovení životní úrovně je pak porovnání výše očekávaných nákladů, přičemž jasnou položkou je zde cena za bydlení v dané lokalitě.

Z výsledků této části průzkumu, která má hlavní vliv na životní náklady, je rozhodně nejzajímavější právě Ostrava, která je v položce bydlení jednoznačně nejlevnější, dokonce 2x levnější než Praha. To je i hlavní důvod, proč právě Ostrava nakonec v celkovém indexu životní úrovně obsazuje první místo, a to s výrazným odstupem od druhé Prahy.

Ostatní krajská města mají tento náklad poměrně vyrovnaný. Externalitu tvoří Brno, které má v položce bydlení skutečně vysoké životní náklady. Je to tím, že jde o studentské město, kde dochází k vyšší poptávce po ubytovacích kapacitách nebo i přetlaku, s čímž jde ruku v ruce zvýšení nájmů. Počet studentů zvyšuje ceny nájmů a zároveň vysoký počet absolventů snižuje výši mzdy v této lokalitě. Převážná část mladých lidí zde chce totiž po studiu zůstat. Není náhoda, že pracovní trh advokacie je nejvíce saturovaný, v rámci hodnocených měst jsou nejvyšší počty koncipientů v přepočtu na advokáta právě v Olomouci a Brně. Při přepočtu koncipientů na obyvatele opět není náhoda, že je v popředí Praha, Brno, Olomouc a Plzeň.

Pro účely tohoto průzkumu byly celkové ceny stravování za měsíc přepočteny na průměrných 20 pracovních dnů v měsíci. Cena průměrného poledního menu není pouze jednotvárným ukazatelem, ale je i částečným vodítkem pro poměr cen dalších služeb v dané lokalitě.

V rámci těchto cen se trochu vymykají hodnotám, které by se jinak daly předpokládat, České Budějovice. Zde je cítit jistý tlak ze sousedního Rakouska.

Město Čistý příjem mzda Výdaj menu Výdaj bydlení Výdaje celkem Zůstatek
Ostrava 17358 2180 8450 10630 6728
Praha 25357 2920 16800 19720 5637
České Budějovice 18734 2620 10650 13270 5464
Plzeň 18054 2420 10500 12920 5134
Pardubice 18674 2340 11200 13540 5134
Hradec Králové 17906 2440 10350 12790 5116
Olomouc 17694 2440 10400 12840 4854
Brno 17639 2480 13100 15580 2059

Porovnání čisté mzdy a přímých základních výdajů, které bereme v rámci průzkumu v potaz, se dostáváme k výsledku, kterým je čistý měsíční zůstatek koncipienta. To je částka, která bude pro většinu lidí, kteří se rozhodují, jakým směrem se vydají po ukončení studia, zajímavým ukazatelem toho, co mohou očekávat. Pokud tento zůstatek přepočítáme na pracovní dobu 160 hodin měsíčně, dojdeme k částce, která vyjadřuje čistý příjem z odpracované hodiny advokátní koncipienta po odečtení těchto uvedených přímých nákladů. Toto číslo je výstupním ukazatelem, který lze reálně porovnat, kde je zohledněn i faktor času a jímž je možné vyjádřit index životní úrovně nastupujících koncipientů.

Pozn.: Index životní úrovně = čistý příjem v Kč z odpracované hodiny po odečtení základních přímých nákladů.

Nejvyšší životní úroveň lze očekávat v Ostravě, Praze a Českých Budějovicích a nejnižší v Brně. Můžeme říci, že další krajská města jsou z pohledu životní úrovně na srovnatelné úrovni. Na trh práce v advokacii a životní úroveň má vliv spousta faktorů, které se do této oblasti přímo i nepřímo promítají.

Také Advokátní deník se ptal advokátních koncipientů na jejich zkušenosti. Více se dočtete zde.

 

Zdroj: Legal Recruiters, Bidli.cz, Český Trh Práce s. r. o. Poděkování si zaslouží i absolventi právnických fakult, kteří se průzkumu zúčastnili.

 

Go to TOP