Vychází BA č. 6 s reportáží z galavečera Právníka roku i řadou zajímavých článků

Obsáhlou reportáž ze slavnostního galavečera dvojročníku Právníka roku 20/21, který se konal po více než dvouleté „koronavirové“ pauze, najdete v šestém čísle Bulletinu advokacie, které právě vychází. V časopise najdete i řadu zajímavých a aktuálních článků, judikaturu a recenze, a jako připomínku osmdesátého výročí atentátu na Reinharda Heydricha i rozhovor s praneteří Jana Kubiše, advokátkou Dagmar Raupachovou.

 

Pro všechny, kteří nemohli být 27. 5. 2022 na galavečeru Právníka roku v Praze a zároveň preferují internetová média, máme zároveň dobrou zprávu: Průběh celého slavnostního večera najdou v Advokátním deníku na videozáznamu, případně v něm lze zhlédnout i krátké video, na němž jsou zachyceny nejdůležitější okamžiky večera, včetně fotogalerie vítězů; těžký den si pak případně každý může zpestřit satirickou písní v podání  moderátorů večera Aleše Hámy a Jakuba Wehrenberga.

Odbornou část nejnovějšího čísla Bulletinu advokacie zahajuje bohužel opravdu nanejvýš aktuální článek Veroniky Bílkové a Petry Ditrichové Konflikt na Ukrajině a válečné zločiny který navazuje na jejich příspěvek „Akt agrese? Zločin agrese? Ruský útok na Ukrajinu z pohledu mezinárodního práva”, publikovaný v předcházejícím čísle BA i v AD. Ve svém druhém příspěvku autorky rozebírají, co se válečnými zločiny rozumí a jaká jsou pravidla jejich stíhání. V další části článku se pak zamýšlí nad tím, jaké válečné zločiny mohly být spáchány během konfliktu na Ukrajině a jaké orgány jsou kompetentní k jejich stíhání.

Jako druhý najdete v BA č. 6 článek Jana Braunera Dopady technologického vývoje na povinnosti advokáta na úseku kybernetické bezpečnosti, který za něj v kategorii Talent roku Právníka roku 20/21 získal také druhé místo. Autor v něm rozebírá povinnosti advokáta na úseku kybernetické bezpečnosti, včetně standardů péče, který advokát musí při nakládání s klientskými daty dodržovat a při jejichž nedodržení jedná protiprávně. Vysvětluje rovněž vztah základního a exkulpačního standardu péče a dochází k závěru, že je nutné ohraničit vybrané povinnosti advokáta související s informační bezpečností „přiměřeným standardem péče“.

Mezi dalšími odbornými články bychom rádi upozornili na příspěvek Thomase Britze Katalogový podvod jako klamavá obchodní praktika a obrana proti němu v kontextu českého a německého práva, ve kterém jeho autor rozebírá evropskou, německou a českou právní úpravu katalogového podvodu jako jedné z klamavých obchodních praktik, obsažené ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES ze dne 11. května 2005 o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu a o změně směrnice Rady 84/450/EHS, směrnice Evropského parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2006/2004. Poukazuje v něm též na trestněprávní rovinu katalogového podvodu a srovnává německou a českou judikaturu týkající se tohoto trestného činu.

Otevřít debatu, zda lze pravidla péče řádného hospodáře a stávající judikatury, standardně aplikovaná na statutární orgány korporací založených dle zákona o obchodních korporacích, použít i na církevní právnické osoby, je pak cílem příspěvku Ronalda Němce nazvaného Malé zamyšlení nad péčí řádného církevního hospodáře z pohledu platného práva a kanonického práva.

Z judikatury bychom pak rádi upozornili na nález Ústavního soudu ze dne 22. 3. 2022, sp. zn. I. ÚS 1882/21, který se týká posuzování účelnosti nákladů právních služeb provedených zmocněncem poškozeného.

 

Přejeme všem čtenářům krásnou dovolenou a doufáme, že si do svého zavazadla nezapomenou přibalit i Bulletin advokacie.

 

Redakce AD
Foto: redakce AD

Go to TOP