Zakládání obchodních korporací by mělo být jednodušší

Zjednodušení zakládání obchodních korporací je cílem vládní předlohy, kterou na svém jednání 15. června v úvodním kole podpořila Poslanecká sněmovna. Například zápis společnosti do obchodníku rejstříku by už nebyl podmíněn předchozím získáním živnostenského oprávnění. K založení společnosti s ručením omezeným by zakladatelé mohli použít vzorové společenské smlouvy, jež budou na webu Ministerstva spravedlnosti. Návrh zákona posoudí Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny.

 

„Opatření by měla zredukovat časovou náročnost a náklady spojené se zakládáním společností nebo s vytvářením poboček nejen v České republice, ale i v jiných členských státech Evropské unie,“ stojí v důvodové zprávě. Zakladatelé nebo zástupci společnosti zakládající pobočku podle novely nebudou muset osobně navštívit žádný úřad veřejné moci s výjimkou důvodného podezření například ze zfalšování totožnosti.

Předloha vychází z evropské směrnice o digitalizaci. Rozšíří se podle důvodové zprávy bezplatně dostupné údaje o evropských kapitálových společnostech a zlepší se způsob výměny informací mezi obchodními rejstříky. „Zakladatelé či již existující společnosti by neměli být nuceni předkládat opakovaně stejné údaje nebo listiny. Postačí, budou-li poskytnuty jednomu orgánu v jednom členském státě,“ uvádí též důvodová zpráva.

Návrh zákona také nově vymezuje překážky výkonu funkce člena voleného orgánu obchodní korporace. Zavádí evidenci lidí, kteří podmínky nesplňují.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP