Co přinesou letošní Karlovarské právnické dny

Aktualizováno

Již tento týden, přesně ve dnech 16. až 18. června 2022, se uskuteční v již osvědčeném Grandhotelu Ambassador – Národní dům, dvacátý devátý ročník největší odborné právnické konference – Karlovarské právnické dny. Po přestávce vynucené opatřeními v souvislosti s pandemií onemocnění covid-19 se mohou účastníci těšit na mimořádně kvalitní a nabitý program. Co přesně je čeká, se Advokátní deník zeptal přímo organizátorů konference.

Vladimír Zoufalý

„Zvolili jsme široké spektrum přednášených témat, ale nikoli pro to, aby si každý vybral to své, ale zejména proto, že žádný právník se nemůže uzavírat jen do určité specializace, právo vytváří celek, kdy obecné normy a principy a specifika se neustále prolínají. Dalo se tedy říci, že nám jde o možnost vytváření si nadhledu a širšího vnímání práva v jeho všech souvislostech,“ uvedl na úvod JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident společnosti Karlovarské právnické dny – KJT.

Petr Bříza

„Program celkem třídenní konference v našem největší lázeňském městě je vždy pečlivě rozdělen do několika tematických panelů, a ani letos tomu nebude jinak. Účastníci se mohou těšit na vystoupení předních expertů v oblasti civilního i trestního práva, ale i mezinárodního a evropského,“ uvedl JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M., advokát a člen představenstva KJT.

Ondřej Trubač

„Společnost Karlovarské právnické dny byla založena k podpoře vzájemného porozumění v oblasti práva mezi odbornou právnickou veřejností v České republice, v Německu, ve Slovensku a v Rakousku, a společného přístupu k problematice právní úpravy v rámci Evropské unie, a tak jsme potěšeni, že i v tomto roce přijala pozvání řada zahraničních expertů,“ doplnil JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M. advokát, člen představenstva ČAK, který se tradičně na organizaci a moderování konference spolupodílí.

Konference bude zahájena ve čtvrtek 16. června po deváté dopolední a hned úvodní přednášky, jak trefně poznamenává advokát Mgr. Michal Vávra, člen představenstva KJT, jistě podnítí zajímavé úvahy a diskusi, na kterou se osobně vždy velmi těším.“ Na úvod bylo vybráno téma „ohýbání práva“. Nad otázkami souvisejícími s tímto jevem se zamyslí prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš a doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc.

Již stálými přednášejícími Karlovarských právnických dní jsou naši přední civilisté doc. JUDr. Filip Melzer, Ph.D., LL.M., a doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., stejně jako bývalý ministr spravedlnosti JUDr. Robert Pelikán, kteří přednesou vybrané aktuální otázky z oblasti civilního práva hmotného. Stálicemi jsou také dvě další přednášející, dámy korporátního práva, paní doc. JUDr. Ivana Štenglová a doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD.

Michal Vávra

„Osobně se moc těším na přednášky JUDr. Moniky Novotné, JUDr. Ondřeje Trubače, Ph.D., LL.M., a dr. Erica Heinkeho, kteří představí aktuální problémy týkající se výkonu advokacie u nás a v Rakousku,“ doplňuje Michal Vávra, který advokacii vykonává v Brně a Vídni.

Druhý konferenční den bude patřit trestnímu právu v podání těch nejpovolanějších – prof. JUDr. Pavla Šámala, Ph.D., JUDr. Tomáše Lichovníka, JUDr. Františka Púryho, a JUDr. Martina Richtera, Ph.D.

Páteční odpoledne pak bude patřit otázkám evropského práva, ať už to bude přednáška prof. Dr. Friedricha Graf von Westphalena, prof. JUDr. Ireny Pelikánové, DrSc., doc. JUDr. Vladimíra Balaše, CSc., nebo Mag. Dominika Schindla.

„Vzhledem k tomu, čím celý svět procházel v posledních dvou letech, jsme samozřejmě přirozeně zařadili i téma dopadu covidu-19 do právních vztahů,“ uvedl JUDr. Vladimír Zoufalý.

Tři přednášky k tomu tématu, kterých se ujmou Hon. Prof. PD Dr. Jürgen Rassi, Dr. Michael Wukoschitz a Mgr. Michal Vávra, zakončí páteční odborný program, po němž bude následovat tradiční společenská recepce, v jejím rámci budou vyhlášeny i prestižní ceny KJT.

Minulý týden zasedala nominační rada, která zvolila nejlepší odbornou publikaci, jejíž autor bude odměněn na slavnostní recepci originální skleněnou plastikou. Kdo si odnese prvenství za nejlepší judikát a časopis, je ještě stále na široké odborné veřejnosti.

O obhajobu svého prvenství bude soutěžit i Bulletin advokacie, poprvé ruku v ruce se svým elektronickým mladším bráškou – Advokátním deníkem. Chceteli podpořit i Vy v anketě svůj stavovský časopis a online deník, hlasujte prosím ZDE.

Sobotní dopoledne pak bude patřit tzv. smíšenému bloku, v němž zazní téma nového stavebního zákona v podání člena představenstva ČAK Mgr. Františka Korbela, nebo otázky kybernetické bezpečnosti doc. JUDr. Radima Polčáka, Ph.D., jehož vystoupení zakončí další, jistě vydařený ročník, konference.

„Rád bych všechny, které letošní mozaika konferenčních právních témat zaujala, na letošní ročník pozval, věřím, že půjde o mimořádné odborné setkání a těším se na všechny zájemce,“ uvedl závěrem JUDr. Vladimír Zoufalý.

Registrovat se můžete stále http://www.kjt.cz/cs/2022/registrace.php

 

Redakce AD

Foto: archiv ČAK, Pixabay.com

Go to TOP