Daňový poradce společnosti BDO Vít Křivánek nově členem ČAK

Mgr. Ing. Vít Křivánek, daňový poradce společnosti BDO Česká republika, nově přidává ke svému dosavadnímu profesnímu statusu také titul advokáta. Ve své praxi se zaměřuje na oblast správy daní a daně z přidané hodnoty, kde naplno využije kombinaci právního a ekonomického vzdělání.

 

V poradenské společnosti BDO, kde působí od roku 2015, se Vít Křivánek jako vedoucí daňových sporů podílí na zastupování klientů v daňových řízeních před správcem daně, hájí práva daňových subjektů před správními soudy, sepisuje správní žaloby a podílí se na zpracování kasačních stížností k Nejvyššímu správnímu soudu.

Svou kariéru započal v roce 2013, kdy po úspěšném ukončení magisterského studia na Právnické fakultě MU a inženýrského studia na Ekonomicko-správní fakultě MU nastoupil do Legislativního odboru Ministerstva financí ČR. Tam se zabýval především přípravou a zpracováním daňových zákonů – mnohé části dnes jejich platného znění pochází právě z pera Víta Křivánka. Na Ministerstvu financí působil do roku 2015, odkud přešel do společnosti BDO. S ohledem na dosažené vzdělání a dosavadní pracovní zkušenosti je tak schopen efektivně a úspěšně řešit daňové spory svých klientů.

Ve svém volném čase publikuje odborné články, občasně také přednáší problematiku DPH a daňového procesu na veřejné vysoké škole v Brně, v Komoře daňových poradců, anebo Institutu certifikace svazu účetních.

Vít Křivánek hovoří plynně česky a anglicky.

 

Zdroj: EPIC Public relations
Foto: archiv Víta Křivánka

 

Go to TOP