Advokáti z Chersonské oblasti potřebují pomoc. Podpoříte je?

Po katastrofě způsobené 6. června 2023 zničením přehrady vodní elektrárny Kachovka zásobující jižní Ukrajinu elektřinou a pitnou vodou, kdy došlo v důsledku zvýšení hladiny vody k zaplavení přibližně 80 osad v blízkosti řeky Dněpr, přišlo mnoho advokátů z Chersonské oblasti o své domovy a ocitlo se v obtížné situaci. V reakci na to požádala Ukrajinská národní advokátní komora o pomoc nejen „domácí“ instituce a kolegy-advokáty z dalších oblastí Ukrajiny,  ale také své kolegy ze zahraničí. K žádosti o pomoc se připojuje i Česká advokátní komora.

 

Ihned poté, co byly zveřejněny první informace o zničení hráze vodní elektrárny Kachovka, svolala Lydia Izovitová, prezidentka Ukrajinské národní advokátní komory, zasedání správní rady UNBA, na níž se řešily otázky poskytnutí okamžité pomoci. Úřady přijímají opatření k evakuaci a přesídlení postižených lidí v Chersonské oblasti, my musíme rychle pomoci svým kolegům a jejich rodinám, kteří jsou v obtížné situaci a potřebují další podporu,“ uvedla mimo jiné na zasedání Lydia Izovitová. „Vyzýváme proto orgány advokátní samosprávy a advokáty, aby se připojili k poskytování pomoci postiženým kolegům.“

„S hlubokým zármutkem musím oznámit, že moji kolegové v Chersonské oblasti jsou postiženi katastrofou způsobenou zničením přehrady vodní elektrárny Kachovka,“ řekl v souvislosti s eko-katastrofou viceprezident UNBA Valentyn Gvozdniy. „Sleduji s úctou sílu a odolnost, jež kolegové-advokáti prokázali tváří v tvář této katastrofě. Díky štědrosti našich zahraničních kolegů jsme postiženým poskytli okamžitou pomoc. Rád bych tímto vyjádřil upřímnou vděčnost především kolegům z Japonska, jejichž včasné dary nám pomohly v našem úsilí. … Bohužel se zdá, že svět začíná být probíhající válkou na Ukrajině unaven. Přesto Vás naléhavě žádám, kolegové-advokáti z celého světa, abyste měli na paměti, že válka ještě neskončila. Nestala se méně závažnou. Zůstává stále stejně brutální. Tato obrovská katastrofa, ekocida, způsobená lidmi, si již vyžádala tisíce životů a … neustává ani na jediný den. Tváří v tvář těmto výzvám potřebujeme jednotu více než kdy jindy. Postavme se solidárně bez ohledu na hranice a podpořme ty, kteří to nejvíce potřebují,“ vyzval Valentyn Gvozdniy.

 

Již dříve české advokátky a čeští advokáti ukázali, že mají srdce na správném místě, a bez zaváhání se hned na začátku války zapojili do pomoci ukrajinským kolegům. Stojí tak v samotném čele pomyslného žebříčku dárců – nejenže přispěli ukrajinským kolegům částkou 80 000 USD (což bylo nejvíce ze všech dárců), ale díky jejich štědrosti mohl další jeden milion korun zamířit z ČAK na Ukrajinu prostřednictvím Českého červeného kříže. A konečně – 300 tisíc korun od dárců z ČAK obdržela Univerzitní nemocnice v Užhorodu na nákup zdravotnického a neurochirur- gického materiálu a léků.

 

 

Prostřednictvím transparentního účtu České advokátní komory Advokacie na pomoc Ukrajině můžete pomoci i nyní. Stejně jako v předchozích případech se zástupci představenstva České advokátní komory spojí s vedením Ukrajinské národní advokátní komory a peníze, které darujete na pomoc svým kolegům z Chersonské oblasti, jim předají.

 

Příspěvky lze zasílat také na účet charitativní nadace „Charitable Foundation for Assistance to Lawyers“ Národní advokátní komory Ukrajiny.

PJSC ProCreditBank

320984 MFI

Kód EDRPOU 39274335

účet UA833209840000026008210332955

 

„Peníze budou použity na pomoc při evakuaci a poskytování životně důležité pomoci kolegům,“ vysvětlil výkonný ředitel nadace Igor Kolesnikov. „Vyzýváme každého, kdo chce pomoci, aby se k této iniciativě připojil. Společně můžeme pomoci advokátům v obtížné situaci a návratu do běžného života.“

 

Redakce AD, UNBA
Ilustrační foto: canva.com

 

Go to TOP