Témata šitá advokacii na míru: Exekuce nebo advokát jako opatrovník

Plánujete si program na příští týdny a máte v něm ještě nějaké volno, které byste chtěli věnovat vzdělávání? Pak Česká advokátní komora nabízí na tento a příští měsíc několik webinářů, které by Vás mohly zajímat.

 

EXEKUCE STÁLE NOVELIZOVANÉ

Termín: čtvrtek 15. dubna 2021 od 09,00 do 16,00 hodin

Seminář povede JUDr. Martina Kasíková, předsedkyně odvolacího senátu Krajského soudu v Praze, a její přednáška bude zaměřena na aktuální problémy praxe spojené s aplikací novel exekučního řádu i občanského soudního řádu. Diskutovány budou změny exekučního řízení v souvislosti s novou úpravou soukromého práva zejména ve vztahu k manželskému majetkovému právu. Seminář se vzhledem k výrazným novelizacím zaměří i na styčné body exekučního a insolvenčního řízení. Podrobně budou probrány nejfrekventovanější problémy, se kterými se setkávají odvolací soudy v oblasti exekucí. Zároveň budou účastníci seznámeni s nejnovější judikaturou Ústavního soudu a Nejvyššího soudu ČR v oblasti exekučního řízení.

 

KYBERBEZPEČNOST PRO ADVOKÁTY

Pozor! Tento online seminář nebyl dostatečně naplněn, aby mohl být realizován. Po dohodě s lektory se ČAK rozhodla seminář nyní zrušit a vypsat jej znovu ve II. pololetí 2021 s větším časovým předstihem, protože téma je určitě zajímavé. https://www.cak.cz/scripts/detail.php?id=24239&tmplid=15


Termín: úterý 20. dubna 2021 od 9,00 do 16,00 hodin

Lektory webináře jsou advokát JUDr. Ing. Jindřich Kalíšek, Ph.D., který se specializuje na právo informačních a nových technologií a duševního vlastnictví, především na problematiku software, cloudových služeb a e-commerce, kybernetickou bezpečnost a ochranu osobních údajů a soukromí na internetu, a Daniel Hejda, bezpečnostní konzultant a etický hacker, který působí v pozici etického hackera a penetračního testera, poradce, školitele a konzultanta pro oblast kybernetické bezpečnosti. Testuje bezpečnost soukromých společností a orgánů veřejné moci, pomáhá budovat řešení pro bezpečnostní dohled a plánování.

První část webináře se bude zabývat účinnou právní úpravou, která dopadá na problematiku informační a kybernetické bezpečnosti (zákon a vyhláška o kybernetické bezpečnosti, zvláštní právní předpisy upravující problematiku v dalších oblastech – advokátní služby, zdravotní služby, bankovnictví, pojišťovnictví a finanční služby, státní správa a činnost samosprávy, telekomunikace) a právní povinnosti povinných osob včetně odpovědnosti statutárních orgánů a faktických vedoucích za naplňování těchto povinností, orgány státní správy v oblasti bezpečnosti informací a vztahy s nimi.

Ve druhé, prakticky orientované části semináře bude řešena specificky problematika informační a kybernetické bezpečnosti při výkonu advokátní praxe, zejména rizika elektronického právního jednání, identifikace klienta a poskytování advokátních služeb on-line prostředky, zabezpečení informací a zachování advokátního tajemství v kyberprostoru, plnění povinností advokátů při předcházení informačním a kyberbezpečnostním rizikům, bezpečnostní incidenty – jejich projevy, způsoby, jak jim předcházet apod.

SYMPOZIUM – ADVOKÁT JAKO OPATROVNÍK

Termín: čtvrtek 13. května 2021, od 10,00 do 14,00 hodin

Advokát jako opatrovník vystupuje v řadě řízení a situací v opatrovnickém, civilním, trestním či insolvenčním řízení. Poskytuje právní pomoc klientovi, současně však působí i jako přítel soudu, což přináší nejen otázky související s advokátní mlčenlivostí a s hledáním a nalézáním oprávněného zájmu klienta, ale vyžaduje také doprovodné znalosti a kompetence (včetně vývojové psychologie dítěte, znalecké problematiky či problematiky osob s postižením). Tato témata včetně diskutabilní výše odměny za výkonu funkce opatrovníka budou předmětem diskuse o oblasti, v níž se advokáti pohybují stále častěji

Na sympoziu vystoupí se svými příspěvky:
JUDr. Pavel Kotrady, soudce a předseda OS Vsetín – Role advokáta jako opatrovníka v řízení o svéprávnosti
Mgr. Petra Vrábliková, advokátka – Advokát jako opatrovník – z kárné praxe
JUDr. Daniela Kovářová, advokátka – Povinnost mlčenlivosti advokáta v roli opatrovníka
JUDr. Hana Nová, emeritní soudkyně – Advokát jako správně majetku nezletilého dítěte
Mgr. Alena Vlachová, advokátka – Řádné zastoupení dítěte
JUDr. Renáta Šínová, Ph.D., vysokoškolská pedagožka – Má advokát stejné kompetence jako OSPOD?
Mgr. Barbora Brozová Rittichová, právní specialistka – Role advokáta jako opatrovníka pro řízení při zastupování dospělých osob s duševní poruchou
Mgr. Zuzana Durajová, kancelář Veřejného ochránce práv – Ochrana osob s postižením

 

Podrobnější informace nejen o těchto, ale i dalších připravovaných webinářích, včetně podrobného programu, potřebného technického vybavení a také přihlášky najdete na webu ČAK v sekci vzdělávací akce ČAK.


Redakce AD
Foto: canva.com

 

Go to TOP