V Policii ČR vznikne nový útvar pro boj s kyberkriminalitou a terorismem

V rámci Policie ČR vznikne nový útvar pro boj s terorismem, extremismem a kybernetickou kriminalitou s celostátní působností. Oznámil to policejní prezident generálmajor Mgr. Martin Vondrášek. Nový útvar vznikne vyčleněním dvou struktur z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), měl by začít fungovat od ledna příštího roku.

 

Podle náměstka policejního prezidenta pro službu kriminální policie a vyšetřování plukovníka Mgr. Tomáše Kubíka policie změnou reaguje na rychle se vyvíjející trestnou činnost, jak v kybernetickém prostoru, tak i v oblasti terorismu a extremismu. „Emancipovaný útvar bude mít lepší schopnost reakce na výzvy, které nás čekají, přímou řídící strukturu a také přímou odpovědnost,“ vysvětlil Kubík. Vondrášek doplnil, že i jiné státy mají na problematiky terorismu, extremismu a kyberkriminality speciální útvary.

Návrh na organizační změnu podá policie na Ministerstvo vnitra v červnu. Pokud ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan návrh schválí, během léta se uskuteční nabídková, následně případně i výběrová řízení na vedoucí pozice nového útvaru. Struktura by měla mít kolem 150 míst. O nová služební či zaměstnanecká místa ale policie vládu žádat nebude, využije ta, co již má k dispozici. Policejní prezident také dodal, že je pro to, aby stávající expozitury v krajích byly zachovány.

Změny Vondrášek projednal jak s vedením NCOZ, tak s nejvyšším státním zástupcem JUDr. Igorem Střížem a vrchní státní zástupkyní v Praze JUDr. Lenkou Bradáčovou, Ph.D. „Mohu říci, že jsme v naprosté většině ve shodě,“ řekl Vondrášek.

NCOZ se vedle kybernetické kriminality a terorismu specializuje na organizovaný zločin a závažnou hospodářskou trestnou činnost a korupci. „Zbylé tři sekce, ať už jde o zločinecké struktury, finanční policii nebo závažnou hospodářskou trestnou činnost a korupci, mají tolik společného, že si vůbec nedokážu představit, že by se cokoli dalšího do budoucna vyčleňovalo,“ řekl policejní prezident.

Sloučení protikorupční policie a Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu do NCOZ vyvolalo na jaře 2016 vážnou roztržku uvnitř tehdejší vládní koalice a kvůli vzniku centrály odešli i někteří policisté.

O možném rozdělení centrály se začalo spekulovat na podzim 2019, kdy měl vzniknout nový zastřešující útvar, národní kriminální úřad. Reorganizaci pak narušila pandemie nemoci covid-19. Změna se neměla dotknout NCOZ, oddělení jejích sekcí terorismu a kybernetické bezpečnosti ale stále bylo zvažovanou možností.

V záměru vytvoření národního kriminálního úřadu vedení policie podle svého prezidenta pokračovat nebude. Jeho náměstek Kubík řekl, že vhodnější je tzv. agenturní model s menšími autonomními a specializovanými úřady.

Předseda Nezávislého odborového svazu Policie ČR Tomáš Machovič uvedl, že dnes zveřejněné výsledky pracovní skupiny Reforma vnímá svaz jako vyvrcholení dlouhodobého plnění úkolu, který měl za cíl nalézt efektivnější řízení a plnění úkolů policie a který trval už od roku 2019. Některé dílčí úkoly podle něj byly průběžně plněny a průběžně řešeny s vedením dotčených útvarů policie i se žalobci. „Vše bylo tímto řešeno transparentně k nalezení cíle pro lepší a efektivnější fungování a vzniku nových útvarů v oblasti terorismu, extremismu a kyberkriminality,“ uvedl Machovič.

Ministr vnitra Mgr. Bc. Vít Rakušan souhlasí s rozhodnutím policie o nutnosti reformy i s její podobou a uvedl, že změna má jeho podporu, chystanou strukturu považuje za přehlednější a akceschopnější při řešení nových trendů v trestné činnosti.


Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP