Advokát nemá pracovní dobu a ani jeho mozek nevypne úderem páté odpolední 

Exkluzivně pro AD

 Doktor Jiří Novák mladší, který se stal Právníkem roku 20/21 v kategorii práva IT, stál před více než dvěma lety v čele týmu, který společně s partnery z Vězeňské služby ČR pomohl do praxe zavést projekt Skype obhajob, jež umožňuje advokátům komunikovat na dálku s jejich klienty ve věznicích. Během covidové pandemie se podařilo Vězeňské službě ČR postupně technicky vybavit všechny věznice v republice a za dva roky fungování proběhlo již kolem pět a půl tisíce videoporad. Státu ušetřily náklady na předvádění vězňů, advokátům pak náklady na cestovné a čas a eliminovaly na obou stranách do značné míry i bezpečnostně zdravotní rizika v době pandemie. Pro doktora Nováka mladšího je elektronizace vůbec celoživotní téma a zájem. Od roku 2013 pracuje v sekci České advokátní komory pro IT právo a GDPR a od roku 2018 dosud je předsedou výboru Rady evropských advokátních komor pro právo IT. Za Komoru spolupracuje s Ministerstvem spravedlnosti i na elektronizaci české justice, kde se aktuálně řeší vzdálené přístupy advokátů do soudních spisů nebo online soudní jednání.

 

Co pro Vás udělení ceny sv. Yva znamená?

Ocenění pro mě především znamená, že nad běžný výkon advokacie činím pro advokacii něco významnějšího. Něco, co lze považovat za přínosné. Ocenění si vážím o to víc, že navazuje na práci, která plošně pomohla advokátům v komunikaci s jejich vězněnými klienty. Nic z toho by se ale nepodařilo bez kvalitní spolupráce s Českou advokátní komorou a Vězeňskou službou ČR, jejímž pracovníkům patří velký díl této ceny.


Celý svůj profesní život působíte jako advokát – neměl jste někdy touhu vyměnit profesi?

Mezi advokáty jsem vyrůstal od útlého věku. Můj děda byl advokát, můj otec je advokát a advokacie se pro mě vcelku přirozeně stala jedinou chtěnou profesí. To samozřejmě nevylučuje jiné záliby, například v „počítačích“ a všeho okolo nich. Právě tyto záliby rád propojuji s advokacií. Díky tomu mě napadla myšlenka projektu, který byl později pojmenován jako „Skype obhajoba“.


Můžete stručně popsat, jak vypadá běžný den advokáta?

V advokátní profesi platí, že advokát nemá pracovní dobu. Má své klienty a poskytuje právní službu, která může přijít kdykoliv. Mozek advokáta tedy nelze vypnout úderem páté odpolední a jeho problémem je, že si nosí problémy svých klientů domů a třeba i do postele. Ty nejlepší nápady na řešení zapeklitých klientských otázek totiž přicházejí okolo čtvrté ranní, jen zbývá si je řádně zapsat. Nad rámec každodenních advokátních starostí mé dny zahrnují též vedení výboru IT práva Rady evropských advokátních komor (CCBE) a přínos lidskoprávních kurzů z dílny programu HELP Rady Evropy českým, a dříve také slovenským advokátům.

 

Máte ve svých dosavadních spisech kauzu, na kterou nikdy nezapomenete?

Z těch mnoha kauz, které mě různým způsobem ovlivnily, posunuly, přiměly k zamyšlení, se v myšlenkách stále vracím k mé první obhajobě v trestní věci. Skončila zproštěním obžaloby po nádherné obhajovací závěrečné řeči státního zástupce.


Co považujete za svůj vůbec největší dosavadní profesní úspěch?

Za velký úspěch samozřejmě považuji ocenění sv. Yva. Nemohu ale nezmínit, že jsem ve své práci obklopen skvělými kolegy a kolegyněmi, se kterými mohu přemýšlet nad právními problémy našich klientů, kteří jsou otevřeni mým myšlenkám a sdělí mi, když jsou až příliš neotřelé.


Už víte, kde bude mít své místo Váš sv. Yvo?

Jistě na čestném místě, které ještě budu muset pečlivě vybrat.

 

Jiří Novák ml. absolvoval Fakultu právnickou Západočeské univerzity v Plzni v roce 2003 a nastoupil jako advokátní koncipient do Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, kde od roku 2007 působí jako advokát.

Poskytuje právní služby především v oblasti práva občanského, obchodního a trestního; zastupuje a obhajuje klienty před soudy ČR. Věnuje se také právu ochrany lidských práv a základních svobod, leteckému právu a významně IT právu. Je předsedou výboru pro IT právo Evropské rady advokátních komor (CCBE).

Redakce AD
Foto: ČAK

Go to TOP