Do českého práva zbývá začlenit 17 předpisů EU, říká ministr pro legislativu

Druhý antibyrokratický balíček, který připravuje ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D., počítá se zrušením části vstupních lékařských prohlídek či přísedících u soudů. Po bilanční schůzce ministra Šalomouna s předsedou vlády prof. PhDr. Petrem Fialou, Ph.D., LL.M., která se uskutečnila dne 13. dubna 2023, to uvedl premiér. Návrh by podle něj měla projednat vláda do konce tohoto roku. V řádu týdnů také Michal Šalomoun dodá do meziresortního připomínkového řízení návrh na zřízení pozice dětského ombudsmana při kanceláři veřejného ochránce práv, od ledna příštího roku by měl zákon začít fungovat.

 

Premiér Fiala probral s Michalem Šalomounem i deficit v přijímání legislativy vyžadované Evropskou unií. Podle ministra Šalomouna se v posledním roce podařilo snížit skluz zhruba na polovinu, do českého práva zůstává začlenit 17 předpisů. Z toho nejvíc hoří zákon zavádějící směrnici o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání, takzvaných whistleblowerů, kde už Česko platí pokutu, která souhrnem vyjde zhruba na 54 milionů korun. Lhůta pro začlenění směrnice do právních řádů členských států uplynula předloni v prosinci. Poslanecká sněmovna bude předpis na plénu projednávat v druhém čtení příští týden. Kdyby se ho nepodařilo v blízké době přijmout, hrozilo by zvýšení pokuty na 19 000 eur za den.

Skluz má Česká republika i v přípravě novely zákoníku práce či zákonu o hromadné žalobě. Obecně je podle Michala Šalomouna „snesitelné“, když má stát zpoždění zhruba s jedním procentem začleňovaných evropských směrnic, Česko je nyní na 1,4 procenta.

V loňském roce Česko snížilo manko v převodu směrnic EU do právního řádu na polovinu. Počátkem loňského roku to byly po volebním roce 2021 tři desítky unijních předpisů.

Snaha o legislativní úpravu tzv. whistleblowingu se v Česku objevila v minulých volebních obdobích opakovaně. Žádný z dosud předložených návrhů ale nebyl přijat. Směrnice z roku 2019 je podle Evropské komise klíčová při prosazování unijního práva v těch oblastech, kde může jeho porušení vést k poškození veřejných zájmů. Týká se to nejrůznějších politik od ochrany životního prostředí přes zadávání veřejných zakázek po jadernou bezpečnost.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP