Za výzvu k ozbrojování muslimů v ČR byla podána na advokáta kárná žaloba

Tajemník ČAK JUDr. Ladislav Krym podal v březnu letošního roku podnět k přešetření kontrolní radě ČAK na Mgr. Leonida Kushnarenka, advokáta a funkcionáře muslimské obce, který vyzýval k ozbrojování muslimů v České republice po tragédii při střelbě v mešitách na Novém Zélandu.

Již tehdy se tajemník ČAK vyjádřil, že projevy advokátů mají být obecně spíše zdrženlivé, a tak může být výzva k ozbrojení skupiny obyvatel veřejností vnímána velmi negativně (jak bylo konečně patrné z ohlasů, včetně reakcí samotných muslimů). Důvodem podání podnětu kontrolní radě ČAK bylo podezření, že mohlo jít o kárné provinění, zvláště když součástí výzvy byla i nabídka pomoci (právní služby) k obstarání zbrojního průkazu.

Kontrolní rada ČAK (nezávislý kontrolní orgán) se podnětem tajemníka zabývala a doporučila svému předsedovi (coby kárnému žalobci) kárnou žalobu na dotyčného advokáta podat, a to pro porušení zákona o advokacii a etického kodexu advokátů.

Kárná žaloba byla 11. 9. 2019 podána a Mgr. Kushnarenkovi byla doručena prostřednictvím jeho datové schránky.


PhDr. Iva Chaloupková, vedoucí odboru vnějších vztahů ČAK

 

 

Go to TOP