Konference Právo v Plzni nabízí atraktivní přednášky i pro advokáty

Advokátní kancelář Dejmek & spol., ve spolupráci s ATLAS GROUP zve advokátky i advokáty na Konferenci Právo v Plzni, která se uskuteční ve dnech 31. května – 1. června 2022 v prostorách Plzeňského pivovaru. Klíčovými tématy konference budou aktuální otázky justice, postavení rozhodčího soudu vůči soudní soustavě, veřejné právo, stavební zákon a veřejné zakázky včetně legislativního procesu.

 

O aktuálních otázkách justice a postavení rozhodčího soudu vůči soudní soustavě budou přednášet advokát a místopředseda České advokátní komory JUDr. Martin Maisner, PhD, MCIArb., prezident Soudcovské unie ČR JUDr. Libor Vávra a také JUDr. PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., advokát a děkan Fakulty právnické Západočeské univerzity v Plzni, který převzal nad touto akcí záštitu.

I mezi dalšími přednášejícími jsou odborníci zvučných jmen z praxe, s nimiž bude radost neformálně diskutovat. Pro účastníky je připraveno také hudební vystoupení advokáta JUDr. Iva Jahelky, který na právní problematiku umí nahlédnout i veselou formou.

Detailní program, včetně registrace, je k dispozici na stránkách akce Právo v Plzni.

Zdroj: Atlas Group

Go to TOP