Sněmovní výbor má výhrady k návrhu směrnice EU o potírání násilí vůči ženám

Ústavně-právní výbor Poslanecké sněmovny má výhrady k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí, byť jeho záměr včetně posílení postavení obětí ve svém usnesení z 18. května 2022 podpořil. Členové výboru – stejně jako senátní plénum – soudí, že návrh nebyl dostatečně promyšlený a nezohledňuje postavení trestního práva vůči ostatním právním oblastem. Některá ustanovení návrhu postrádají podle výboru dostatečný právní základ. Někteří poslanci poukazovali na to, že evropský dokument vychází i z Istanbulské úmluvy, tedy Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám, kterou Česko dosud neratifikovalo.

 

Návrh směrnice vymezuje skutkové podstaty i tresty. Jde o kriminalizaci znásilnění jako sexuálního aktu bez souhlasu, mrzačení ženských pohlavních orgánů a některé formy kybernetického násilí, jako je pronásledování, obtěžování a neodsouhlasené sdílení intimního materiálu například na sociálních sítích.

Místopředseda Ústavně-právního výboru Marek Benda pokládá návrh za snahu Evropské komise obejít ty členské státy, které istanbulskou úmluvu nepřijaly. Vedle Česka jde o Bulharsko, Litvu, Lotyšsko, Maďarsko a Slovensko. Zapochyboval také o tom, zda se má pojem gender zavádět do práva. „Řekněme si to na rovinu, v této podobě je návrh směrnice pro Českou republiku nepřijatelný,“ prohlásil další člen výboru Mgr. Karel Haas. Dokument sice podle něj sleduje bohulibý účel, ovšem nesprávným prostředkem nad rámec možného slaďování práva.

Zpravodajka Mgr. Ing. Taťána Malá nabádala k tomu, aby Česko vyřešilo v právním řádu potírání násilí vůči ženám samo, bez čekání na evropskou směrnici. Pokud bude přijata, české právo se pak bude muset přizpůsobit do dvou let, upozornila.

Vyjednávání o podobě směrnice na evropské úrovni ale nepůjde podle náměstka ministra spravedlnosti Mgr. Michala Fraňka příliš rychle. Pochybnosti jsou poměrně široce sdílené, poznamenal.

Výbor v usnesení dále uvedl, že na evropské úrovni by se měly slaďovat hlavně skutkové podstaty trestných činů, ovšem trestní odpovědnost a sankce by měly zůstat v pravomoci jednotlivých členských států. Ochrana a podpora obětí by se měla podle výboru řešit ve směrnici o obětech trestných činů. Návrh usnesení výbor schválil hlasy všech přítomných členů, bude se pokládat za vyjádření celé Poslanecké sněmovny.

Evropská komise zdůvodnila návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání násilí vůči ženám a domácího násilí mimo jiné tím, že podle odhadů v EU postihuje domácí nebo sexuální násilí každou třetí ženu. Každá druhá mladá žena se podle důvodové zprávy setkala s genderově podmíněným kybernetickým násilím.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP