ÚS odmítl stížnost zpochybňující Zemanovu milost, není k tomu příslušný

Ústavní soud (ÚS) odmítl pro nepřípustnost stížnost muže, který zpochybnil milost udělenou bývalým prezidentem Milošem Zemanem firmě Energie – stavební a báňská (ESB). Justice firmě na tři roky zakázala účast ve veřejných zakázkách v kauze ovlivňování tendru v Lánské oboře. ÚS dlouhodobě zastává stanovisko, že prezidentská rozhodnutí o amnestiích a individuálních milostech přezkoumávat nemůže. Dle usnesení sp. zn. Pl. ÚS 16/22 k projednání podání napadajícího postup při udělování milosti není příslušný. Stručné usnesení( sp. zn. Pl. ÚS 28/23), jímž stížnost odmítl pro nepřípustnost, je dostupné v jeho databázi.

 

Muž ve stížnosti tvrdil, že Miloš Zeman svou milostí porušil například právo na rovnost před zákonem, právo na uplatňování státní moci jen v případech a mezích stanovených zákonem nebo právo na zachování základních náležitostí demokratického právního státu. Udělenou milost považoval za excesivní a extrémní rozhodnutí.

Ústavní soudci reagovali jen stručným usnesením o šesti odstavcích, kde připomněli, že k projednání takového podnětu nejsou příslušní. Usnesení připravoval soudce zpravodaj prof. JUDr. Josef Fiala, CSc., hlasovalo však celé plénum, tedy sbor všech soudců už pod předsednictvím JUDr. Josefa Baxy.

Z podobných důvodů soud nedávno odmítl také stížnost zpochybňující milost pro někdejšího šéfa lánské lesní správy Miloše Baláka. Tehdy ale nad rámec odůvodnění vyslovili ještě názor, že bývalý prezident Miloš Zeman milost přesvědčivě nevysvětlil, navíc jejím udělením vybočil z mantinelů, které si sám pro institut milostí vymezil.

Miloš Balák byl odsouzen k tříletému vězení za ovlivnění dvousetmilionové veřejné zakázky na zajištění a odvodnění svahů v Lánské oboře kolem vodní nádrže Klíčava. Měl také zaplatit 1,8 milionu korun a dostal čtyřletý zákaz činnosti. Zeman mu svým rozhodnutím vše prominul.

Podle verdiktu zvýhodnil Balák při přípravě a zadání veřejné zakázky manažera ESB Libora Tkadlece, který za to dostal podmíněný dvouapůlletý a peněžitý trest. ESB spolu s tříletým zákazem účasti ve veřejných zakázkách soud uložil také zaplatit 5,4 milionu korun. Milost se vztahovala pouze na zákaz účasti v zakázkách. Balák, který byl jako šéf Lánské obory podřízeným kancléře Vratislava Mynáře, vinu odmítal, stejně jako Tkadlec, který společně s ESB podal dovolání k Nejvyššímu soudu. O dovolání už Nejvyšší soud začátkem srpna neveřejně rozhodl, zatím ale rozhodnutí nezpracoval a neodeslal k doručování.

Později byl Balák pravomocně odsouzen také v kauze těžby kamene v Lánech. Za porušení povinností při správě majetku dostal peněžitý trest 870 000 korun a dvouletý zákaz činnosti. V této kauze podal i Balák dovolání k Nejvyššímu soudu. Miloš Zeman, jehož druhý prezidentský mandát letos skončil, už jej omilostnit nemohl.

 

Zdroj: ČTK, ÚS
Foto: archiv AD

Go to TOP