Po dvouleté přestávce se letos uskuteční konference Karlovarské právnické dny

Již za měsíc, ve dnech 16. až 18. června 2022, se bude v karlovarském Grandhotelu Ambassador – Národní dům konat v pořadí již XXIX. ročník odborné právnické konference Karlovarské právnické dny. Akce, jež je platformou pro setkávání a diskusi expertů z oblasti práva z České republiky, Slovenska, Německa a Rakouska, byla v předchozích letech z důvodu opatření souvisejících s pandemií onemocnění covid-19 zrušena, letos se tedy uskuteční po dvouleté přestávce.

 

V bohatém programu, který bude zahájen 16. června v 9 hodin, vystoupí více než 20 expertů z různých oblastí práva od nás i ze zahraničí – například nad tématem „Ohýbání práva“ se zamyslí prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, Ústav státu a práva AV ČR, i zástupce slovenského Ústavu štátu a práva SAV doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. S aktuálními otázkami advokátního práva posluchače seznámí také dva odborníci – za českou stranu to bude JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně představenstva ČAK, za Rakousko pak Dr. Eric Heinke, místopředseda RAK Wien. O dopadu nemoci covid-19 bude ve své přednášce „Dopad covid-19 do hmotně právních vztahů podle rakouského práva“ hovořit Hon.-Prof. PD Dr. Jürgen Rassi, OGN Wien. Dopad covidu do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku zase nastíní dvojice advokátů Dr. Michael Wukoschitz z Vídně a Mgr. Michal Vávra z Brna atd.

Podrobný program i seznam přednášejících naleznete ZDE.
Změna programu vyhrazena.

 

Akci budou moderovat JUDr. Vladimír Zoufalý, viceprezident KJT, a dále členové představenstva KJT Mgr. Michal Vávra, JUDr. Petr Bříza, Ph.D., LL.M. a doc. JUDr. Jozef Vozár, CSC., a také JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., člen představenstva ČAK, a Mgr. Kamil Blažek, náhradník představenstva ČAK.

 

V rámci slavnostní recepce pořádané dne 17. června 2022 budou předána tradiční ocenění společnosti JKT – Autorská cena, Pocta za nejlepší judikát za období od 1. 3. 2019 do 28. 2. 2022 v oblasti judikatury aplikovatelné v ČR a SR, a také Prestižní cena 2022 pro nejlepší právnický časopis v ČR a SR. Ta je udílena na základě hodnocení odborné právnické veřejnosti, tedy i Vás, advokátů a advokátek – čtenářů a čtenářek (a zároveň i spoluautorů) BA a AD.

Bulletin advokacie jako odborný, recenzovaný a monitorovaný stavovský časopis české advokacie již titul nejlepšího právnického časopisu v historii ankety několikrát získal, naposledy i díky vašim hlasům v roce 2019. Cenný kousek křišťálu by si z Karlových Varů odvezl rád i letos. V tomto roce navíc můžete poprvé dát hlas i mladšímu internetovému „sourozenci Bulletinu advokacie Advokátnímu deníku.

Zkuste si, prosím, najít chvilku času a hlasujte v anketě pro svůj stavovský časopis i online deník.  Je to jednoduché – stačí vyplnit tento Anketní lístek.

 Děkujeme za vaše hlasy!

 

 

Registrační formulář na konferenci XXIX. Karlovarské právnické dny a další informace najdete na www.kjt.czZDE.

Účastnický poplatek činí 10 000 Kč + DPH.

 

Konferenci pořádají Karlovarské právnické dny – společnost českých, německých, slovenských a rakouských právníků, z. s., Česká advokátní komora, SAV – Arbeitsgemeinsdchaft Internationales Wirtschaftsrecht a Slovenská advokátní komora. Akce se koná pod záštitou Soudcovské unie ČR.

 

 

 

Seznam přednášejících (v abecedním pořadí)

 

Realizace mezinárodních závazků ČR k sankčním opatřením EU (zmrazení majetku, omezení obchodu a plateb) a jejich dopady do majetkové sféry vnitrostátních subjektů
doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., PF UK Praha

 

Úvahy nad právem a jeho ohýbáním
prof. Dr. JUDr. Karel Eliáš, PF TU v Trnave, ÚSP AV ČR

 

Role a působení advokáta
Dr. Eric Heinke, místopředseda RAK Wien, JUDr. Monika Novotná, místopředsedkyně ČAK, JUDr. Ondřej Trubač, Ph.D., LL.M., advokát, Praha

 

Zprostředkovatel z pohledu spotřebitele
doc. JUDr. Milan Hulmák, Ph.D., PF UP Olomouc

 

Aktuální stav implementace a změn nového stavebního zákona
Mgr. František Korbel, Ph.D., advokát, Praha

 

Podřízené pohledávky v insolvenčním řízení (podřízenost vnucená věřitelům insolvenčním zákonem)
JUDr. Zdeněk Krčmář, NS ČR

 

Trestní právo v rozhodnutích Ústavního soudu
JUDr. Tomáš Lichovník, ÚS ČR

 

„Condictio ob rem“ v českém právu
doc. JUDr. Filip Melzer, LL.M., Ph.D., PF UP Olomouc

 

Relativní neplatnost v novém českém právu
JUDr. Robert Pelikán, Ph.D., advokát Praha

 

Vstup unijního interpreta do národního práva – příklad zneužívajících klauzulí ve spotřebitelských smlouvách
prof. JUDr. Irena Pelikánová, DrSc.

 

Soukromoprávní odpovědnost za kybernetický útok
doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D., PF MU Brno

 

Problematické aspekty zjišťování škody a její výše v trestním řízení
JUDr. František Púry, Ph.D., NS ČR, PF UK, JUDr. Martin Richter, Ph.D., advokát, Praha

 

Dopad covid-19 do hmotněprávních vztahů v rakouském právu
Hon.-Prof. PD Dr. Jürgen Rassi, OGH Wien

 

Klimatické žaloby v mezinárodním srovnání
Mag. Dominik Schindl, WU Wien

 

Viazanosť súdu predloženým znaleckým posudkom a postup pri odstraňovaní rozporov medzi predloženými znaleckými posudkami
JUDr. Ivan Syrový, PhD., advokát, Bratislava

 

Rozhodování o přikázání věci jinému senátu nebo jinému soudu podle § 262 trestního řádu ve světle judikatury Ústavního soudu
prof. JUDr. Pavel Šámal, Ph. D., ÚS ČR, PF UK

 

Zvláštní druhy akcií jako nástroj účasti akcionářů na řízení společnosti
doc. JUDr. Ivana Štenglová, PF UK, VSCI Praha, JUDr. Petr Šuk, NS ČR

 

Vybrané problémy týkající se vztahů mezi spoluvlastníky a vztahů spoluvlastníků vůči třetím osobám
doc. JUDr. Petr Tégl, Ph.D., PF UP Olomouc

 

Dopad covid-19 do oblasti cestovního práva v ČR a Rakousku
Mgr. Michal Vávra, advokát, Brno, Dr. Michael Wukoschitz, advokát, Vídeň

 

Ohýbanie práva
doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc., Ústav štátu a práva SAV

 

Nařízení EP a Rady 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb
prof. Dr. Friedrich Graf von Westphalen, prezident KJT, advokát, Kolín nad Rýnem

 

Interakcia medzi trestnoprávnou a korporačnou zodpovednosťou člena orgánu za škodu
doc. JUDr. Lucia Žitňanská, PhD., PF TU Trnava

 

Názvy příspěvků jsou redakčně zkráceny. Příspěvky budou simultánně tlumočeny ČJ/NJ.

 

 

Redakce AD
Foto: grandhotel-ambassador.cz

Go to TOP