Novela vodního zákona zavádí novou skutkovou podstatu – způsobení havárie

Ministerstvo životního prostředí poslalo do meziresortního připomínkového řízení novelu zákona č. 254/2001 Sb., vodního zákona, která rozlišuje běžnou a mimořádnou havárii a zvyšuje pokuty za znečišťování vod. Všechny náklady spojené s vyšetřováním a zneškodňováním havárie by měl platit její původce. Oznámila to mluvčí MŽP Petra Roubíčková, podle níž novela reaguje na ekologickou havárii na Bečvě z loňského září.

Zneškodňování běžné havárie bude podle novely nadále na vodoprávním úřadu obce, u havárie mimořádného rozsahu definované podle zákona o Integrovaném záchranném systému budou práce na zneškodňování nově řídit hasiči. Po zkušenostech z Bečvy se ukázalo, že na mimořádné havárie nestačí zkušenosti ani organizační a personální kapacity vodoprávních úřadů obcí či krajů, uvedl k novele ministr životního prostředí Mgr. Richard Brabec.

Objasňování příčin havárie bude jako dosud na vodoprávním úřadu, nadále si bude moct vyžádat spolupráci správce vodního toku nebo České inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Pokud rozsah běžné i mimořádné havárie přesáhne hranice území jednoho kraje, jako například v případě havárie na Bečvě, spolupracujícím vodoprávním úřadem bude vždy krajský úřad,“ podotkla mluvčí MŽP. Příslušný krajský úřad se určí podle místa vzniku havárie či podle toho, který kraj havárie zasáhla nejvíc.

Novela také zvyšuje objem peněz na povinném zvláštním účtu krajů, který je určen na likvidaci havárií, a sankce za znečištění toku. „V případě vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných závadných látek v rozporu s povolením nebo bez povolení až do výše 25 milionů korun, za neohlášení havárie může padnout pokuta až ve výši pěti milionů korun, na dva miliony korun se zvyšuje i pokuta za nečinnost při zneškodňování havárie,“ uvedla Roubíčková.

Návrh podle mluvčí počítá také s tím, že veškeré náklady spojené s vyšetřováním a zneškodňováním havárie, včetně nákladů za nápravná opatření, musí uhradit původce havárie. „Zcela nově se zavádí skutková podstata – způsobení havárie, kdy může být udělena až milionová sankce za způsobení havárie mimořádného rozsahu,“ dodala.

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP