Do praxe míří nové formuláře Návrhu na povolení oddlužení

Od 5. prosince 2019 zavádí Ministerstvo spravedlnosti do praxe novou podobu formuláře Návrhu na povolení oddlužení. Nová forma sníží nejen administrativní náročnost insolvenčním správcům a soudům, ale také náklady na tisk a archivaci dokumentů vytvořených v rámci insolvenčního spisu. Jde o první z řady insolvenčních formulářů, které bude ministerstvo v následujících měsících postupně zveřejňovat.

Věříme, že si sepisovatelé insolvenčních návrhů tento nový formulář rychle oblíbí. Pokud však mají již předpřipravené návrhy na povolení oddlužení na starých formulářích, bude možné tyto formuláře použít i po tomto datu, uvedl náměstek sekce provozní a právní Zbyněk Spousta.

Návrh na povolení oddlužení je určen pro žadatele o oddlužení, ale se samotným formulářem budou pracovat zejména akreditované osoby, tedy sepisovatelé, advokáti a insolvenční správci. Nové formuláře proto vznikaly právě ve spolupráci s nimi, přičemž hlavním cílem bylo maximálně zjednodušit a zpřehlednit insolvenční podání v rámci insolvenčního řízení. Ministerstvo spravedlnosti tímto krokem reaguje na nárůst počtu návrhů na oddlužení, který nastal po nabytí účinnosti novely insolvenčního zákona. Formulář pro podání návrhu na oddlužení má za sebou také úspěšný testovací provoz.


„Právě zveřejněná podoba formuláře je jednoduchá a přehledná. Takže pomůže spíše sepisovatelům návrhů, tedy advokátům – insolvenčním správcům. Formulářů je celá řada, celkově byly nepřehledné a některé duplicitní, zejména uvítáme slíbenou redukci počtu formulářů a jejich zjednodušení, zvlášť u Seznamu přihlášených pohledávek,“
pochvaluje si advokátka a insolvenční správkyně JUDr. Lenka Vidovičová, LL.M., která do budoucna očekává další přizpůsobení formulářů ustanovením novely insolvenčního zákona.


S tím plně souhlasí i advokátka a jednatelka společnosti Insol Centrum JUDr. Jarmila Veselá: „Nový Návrh na povolení oddlužení, jak jsme měli možnost s ním pracovat, jednoznačně zjednodušuje práci sepisovatelům, tj. advokátům i dalším sepisovatelům. Formulář vede sepisovatele k tomu, aby nevynechal žádné podstatné informace o dlužníkovi a jeho úpadku, tudíž se zmenší počet vadných návrhů, což zase zjednoduší práci soudům.
Formulář navádí sepisovatele, aby uvedl alespoň dva věřitele (k prokázání  existence úpadku). Dlouhodobě veřejně uvádíme, že dlužník by měl znát a uvádět všechny  své dluhy, neboť jen tento postup může vést k uvědomění si příčiny úpadku. Opačný postup je morálním hazardem. Nejedná se ovšem o vadu formuláře, neboť ten jen kopíruje zákon, resp. poslední novelu účinnou od 1. 6. 2019, která upouští od uvádění všech dlužníkových závazků,“ uvedla JUDr. Veselá a očekává, že velice užitečný bude zjednodušený formulář Zpráva pro oddlužení, který sjednotí tři stávající formuláře.

To potvrzuje i Ministerstvo spravedlnosti, které tímto formulářem zahájilo proces postupné obměny všech formulářů elektronického podání pro insolvenční řízení a potvrdilo, že nejvýraznějších změn dozná právě Zpráva pro oddlužení. Ke zjednodušení insolvenční agendy a zeštíhlení spisu bude sloužit upravený Seznam přihlášených pohledávek a pro věřitele pak bude zcela zásadní nová podoba formuláře Přihláška pohledávky. O všech novinkách bude Ministerstvo spravedlnosti včas informovat.

Zdroj: Ministerstvo spravedlnosti + AD

Go to TOP