Legislativní radu vlády doplní Michal Mazanec a Radim Polčák

Řady právních expertů v Legislativní radě vlády (LRV) rozšíří bývalý předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec a odborník na práva informačních technologií doc. JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Na návrh ministra pro legislativu a předsedy LRV JUDr. MgA. Michala Šalomouna, Ph.D., to ve středu 11. května 2022 schválila vláda.

 

Doktor Michal Mazanec byl členem LRV již dříve, předtím zasedal také v její pracovní komisi pro správní právo. „Dlouhodobě se ukazuje, že Legislativní rada vlády s ohledem na návrhy právních předpisů, které jí jsou předkládány k projednání, trpí zjevným deficitem odborníků na oblast správního práva,“ stojí v předkládací zprávě k návrhu nominaci Michala Mazance.

„JUDr. Michal Mazanec působil řadu let jako místopředseda Nejvyššího správního soudu a následně jako jeho předseda. Byl rovněž členem mnoha komisí pověřených legislativními úkoly, zabýval se reformou správního řízení a správního trestání nebo se podílel na přípravě reformy soudcovských zákonů,“ připomněl dokument.

JUDr. Michal Mazanec je také dlouholetým členem redakční rady Bulletinu advokacie, odborného a stavovského periodika vydávaného Českou advokátní komorou.

 

Docent Radim Polčák působí jako prorektor pro legislativu a informační technologie na Masarykově univerzitě v Brně a je vedoucím Ústav práva a technologií právnické fakulty MU. Předkládací zpráva uvádí, že má bohaté zkušenosti nejen s teorií a aplikací práva, ale i s jeho tvorbou.

„Patří mezi přední odborníky v oboru práva informačních technologií, právní teorie a právní filozofie, dlouhodobě se zabývá právními souvislostmi vývoje a použití informačních technologií, věnuje se odborné publikační činnosti a mimo jiné dříve působil v pracovní komisi Legislativní rady vlády pro správní právo,“ stojí v předkladu.

 

Legislativní rada vlády je poradním orgánem vlády. Její členy jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy LRV, jímž je aktuálně ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D.  Rada má zpravidla 30 členů, kteří vykonávají práci za symbolickou odměnu a zasedají obvykle jednou za dva týdny.

 

Zdroj: ČTK
Foto: vlada.cz

 

Go to TOP