Pražské právnické jaro: Tématem kulatého stolu bude soudcovská etika

Stálá konference českého práva ve spolupráci se Soudcovskou unií České republiky připravila další z volného cyklu kulatých stolů, věnovaných etice v právu. Ten příští se bude konat v pátek 20. května 2022 v pražském CEVRO Institutu a jeho tématem bude soudcovská etika.

 

Kulatý stůl

Soudcovská etika

Termín: 20. května 2022 od 9:00 do 13:00 hodin

Místo konání: CEVRO Institut, Jungmannova 28/17, Praha 1 – Nové Město

V průběhu kulatého stolu se bude diskutovat o tom, jaké problémy a výzvy přinesla pandemie onemocnění covid-19, jaké zvláštní nároky jsou aktuálně kladeny na práci soudců a jaký je jejich dopad do etiky soudcovské činnosti, dále o využití home-office a IT, specifikách práce s účastníky soudních řízení-cizinci apod.

Kulatý stůl je zařazen do VI. ročníku projektu Stálé konference českého práva (Pražské právnické jaro 2022).

Akce se koná pod záštitou prezidenta Soudcovské unie ČR JUDr. Libora Vávry.

Přihlášky zasílejte na e-mailovou adresu peskova@brainteam.cz.

 

Redakce AD, Havlíček Brain Team
Foto: cevroinstitut.cz

Go to TOP