Řady expertů v LRV mají rozšířit JUDr. M. Mazanec a JUDr. R. Polčák

Řady právních expertů v Legislativní radě vlády (LRV) by měli rozšířit bývalý předseda Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec a odborník na práva informačních technologií docent JUDr. Radim Polčák, Ph.D. Počítá s tím návrh, který ve středu 11. května 2022 projedná vláda.

Michal Mazanec


„Dlouhodobě se ukazuje, že Legislativní rada vlády s ohledem na návrhy právních předpisů, které jí jsou předkládány k projednání, trpí zjevným deficitem odborníků na oblast správního práva,“
zdůvodnila předkládací zpráva k návrhu nominaci doktora Mazance.

JUDr. Michal Mazanec působil řadu let jako místopředseda Nejvyššího správního soudu a následně jako jeho předseda. Byl rovněž členem mnoha komisí pověřených legislativními úkoly, zabýval se reformou správního řízení a správního trestání nebo se podílel na přípravě reformy soudcovských zákonů. Již dříve členem LRV byl, předtím zasedal také v její pracovní komisi pro správní právo.

Radim Polčák

Docent JUDr. Radim Polčák, Ph.D., je prorektorem brněnské Masarykovy univerzity, na starosti má rozvoj, legislativu a IT. Na tamní právnické fakultě vede Ústav práva a technologií. Návrh o něm uvádí, že má bohaté zkušenosti nejen s teorií a aplikací práva, ale i s jeho samotnou tvorbou.

„Patří mezi přední odborníky v oboru práva informačních technologií, právní teorie a právní filozofie, dlouhodobě se zabývá právními souvislostmi vývoje a použití informačních technologií, věnuje se odborné publikační činnosti a mimo jiné dříve působil v pracovní komisi Legislativní rady vlády pro správní právo,“ stojí ve zprávě.


LRV je poradním orgánem vlády. Jeho členy
 jmenuje a odvolává vláda na návrh předsedy LRV, jímž je aktuálně ministr pro legislativu JUDr. MgA. Michal Šalomoun, Ph.D. Rada má zpravidla 30 členů, kteří vykonávají práci za symbolickou odměnu a obvykle zasedají jednou za dva týdny.

Zdroj: ČTK
Foto: redakce BA

 

Go to TOP