Čeští bratři u ESLP neuspěli, výpovědi svědků byly jen podpůrnými důkazy

Evropský soud pro lidská práva shledal v rozhodnutí ve věci Podlipní proti České republice zveřejněném dne 28. dubna 2022, že stížnost je zjevně neopodstatněná a nedošlo k porušení práva na spravedlivý proces. Štrasburský soud posuzoval, zda přečtením svědeckých výpovědí v hlavním líčení u soudu bez přítomnosti stěžovatelů nebo jejich obhájců a použitím těchto výpovědí k odsouzení stěžovatelů došlo k porušení jejich práva na výslech svědků chráněného Evropskou úmluvou o lidských právech.

 

Jedná se o jednu z řady stížností podaných proti České republice kvůli odsouzení na základě výpovědi svědka, který již později nebyl dostupný. Vnitrostátní soudy stěžovatele v roce 2009 odsoudily za spáchání pokusu trestného činu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby k trestu odnětí svobody na šest let. Jako důkazy, ovšem jen podpůrné, sloužily mimo jiné i výpovědi svědka z přípravného řízení v režimu neodkladného a neopakovatelného úkonu, který později odjel na Ukrajinu, a svědka vyslechnutého v rámci mezinárodní právní pomoci na Ukrajině, avšak bez přítomnosti advokáta stěžovatelů. Jeho účast zapovídalo ukrajinské právo.

Evropský soud pro lidská práva rozhodl, že řízení jako celek bylo spravedlivé. Dotčené svědecké výpovědi byly totiž pouze podpůrnými důkazy, na jejichž základě nebylo založeno odsouzení stěžovatelů. Vina jim byla prokázána řadou dalších důkazů a sporné výpovědi nebyly takové váhy, aby znevýhodnily obhajobu, která nemohla být výslechu svědků přítomna.

 

Zdroj: Kancelář vládního zmocněnce pro zastupování před ESLP
Foto sídla ESLP: canva.com

 

Go to TOP