Senátní i sněmovní změny zákonů budou muset obsahovat přehled povinností

Senátní úpravy zákonů budou muset tak jako sněmovní změny obsahovat přehled veřejnoprávních povinností, které z těchto úprav vyplývají. Sněmovna to dnes, tedy 28. dubna 2022, zrychleně schválila v rámci vládní novely zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, kterou nyní dostane k projednání Senát. Novela navazuje na již přijatou obdobnou úpravu pravidel jednání sněmovny a souvisí s elektronizací a modernizací tvorby zákonů.

 

Novela zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, souvisí s elektronizací tvorby a vyhlašováním zákonů a se začleněním úplného znění do projednávaného, schvalovaného a vyhlašovaného znění právního předpisu. Cílem je zpřehlednit proces projednání návrhu zákona a zavést jednotné standardy tvorby a odůvodnění návrhu zákona.

Předloha navazuje na pravidla tvorby právních předpisů v novele zákona č. 222/2016 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 277/2019 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů.

 

Elektronický systém tvorby zákonů má být plně spuštěn až od roku 2024. Důvodem dalšího ročního odkladu je zpoždění s přípravou projektu elektronické legislativy a Sbírky zákonů a snaha poskytnout čas na řádné otestování systému. Ve zrychleném režimu to dnes také schválila Poslanecká sněmovna, odklad ještě musí odsouhlasit Senát. Systém měl původně fungovat už od roku 2020, ale dvakrát musel být jeho start odložen, naposledy na počátek příštího roku.

Realizace elektronického legislativního procesu byla podle ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana negativně ovlivněna mimo jiné dopady pandemie koronaviru, klíčovým pak bylo zpoždění při propojování některých partnerských systémů.

Projekt elektronické tvorby zákonů a elektronické sbírky zákonů by měl být nově dokončen do konce letošního roku, příští rok by měl být věnován ověřovacímu provozu systému a proškolení jeho uživatelů.

Elektronická Sbírka zákonů má zvýšit dostupnost, přehlednost a srozumitelnost platného práva. Cílem je zajistit, aby si lidé mohli prostřednictvím internetu bezplatně zjistit, jaké je přesné aktuální znění všech platných českých zákonů. Nyní zaváděné změny mají usnadnit a zlepšit přípravu zákonů.

Součástí každého návrhu nového zákona má být seznam povinností, které by navrhované změny přinesly. Seznam ve formě tabulky má obsahoval i přehled sankcí hrozících při jejich neplnění a přehled rušených povinností. Cílem je, aby se lidé včetně třeba podnikatelů snadněji orientovali v právních předpisech.

Zdroj: ČTK
Foto:  PS PČR

Go to TOP