PF UP Olomouc zve na webinář k digitálním pracovním platformám

Na koncepci nového stavebního zákona a změny, které tento zákon přináší, ale například i na evropskou právní úpravu, která zlepšuje právní postavení zaměstnanců, jejichž práce je řízena prostřednictvím digitálních nástrojů, se zaměří webináře, které ještě před prázdninami uspořádá Právnická fakulta UP Olomouc. První z nich, Pracovní podmínky ve světle digitálních technologií, se koná 27. května, ten druhý – Nový stavební zákon – o měsíc později.

 

Pracovní podmínky ve světle digitálních technologií

Termín: 27. května 2022  od 9:00 do 12:30 hodin

Přednášející: JUDr. Petr Podrazil, Ph.D., odborný asistent a garant oboru pracovního práva na Katedře soukromého práva a civilního procesu PF UP, je jedním ze spoluautorů prestižního komentáře k občanskému zákoníku.

Cíl webináře

Seznámit posluchače se směrnicí 2019/1152, o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii, a návrhem směrnice 2021/0414 (COD), na zlepšení pracovních podmínek osob pracujících prostřednictvím digitálních pracovních platforem, včetně práv a povinností plynoucích pro zaměstnance a zaměstnavatele při výkonu práce na základě nových modelů zaměstnávání (digitální pracovní platformy či zakázkové zaměstnávání osob).

Obsah webináře

* informační povinnost zaměstnavatele
* minimální požadavky týkající se pracovních podmínek
* postavení platformových pracovníků (stanovení právní domněnky)
* algoritmické řízení (používání automatizovaných systémů)
* právo na lidský monitoring automatizovaných systémů včetně práva na lidský přezkum
* transparentnost práce prostřednictvím platformy
* ochrana platformových pracovníků

Cílová skupina

Webinář je určen pro advokáty, zaměstnavatele, kteří při organizaci práce používají automatizované systémy řízení či hodnocení práce, vedoucí zaměstnance, pracovníky inspektorátů práce, zaměstnance personálního oddělení, a jiné zájemce o dané téma.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 24. května 2022.

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Nový stavební zákon

– připravovaná institucionální novela a její dopady do nové právní úpravy

Termín: 24. června 2022 od 9:00 do 12:30 hodin

Přednášející: JUDr. Aleš Mácha, Ph.D., odborný asistent na Katedře správního práva a finančního práva PF UP, působí rovněž jako vrchní ministerský rada odboru Legislativně právního Ministerstva pro místní rozvoj. Od počátku se podílel na přípravě nového stavebního zákona, zejména po stránce právní a legislativní. Je také členem rozkladové komise ministra pro místní rozvoj pro stavební právo a členem Pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo.

Cíl webináře

Seznámit posluchače s koncepcí nového stavebního zákona a se změnami, které tento zákon přináší.

Obsah webináře

* principy nové právní úpravy
* změny v pojmech
* nová organizace veřejné správy
* organizace veřejné správy po novele NStZ
* integrace dotčených orgánů po novele NStZ
* dopady novely do územního plánováníd
* „nová“ politika územního rozvoje
* změny v procesu povolování staveb
* jednotné (environmentální) závazné stanovisko
* dopady novely do soudního přezkumu

Cílová skupina

Webinář je určen všem, kteří se chtějí seznámit s novým stavebním zákonem a především s připravovanými dopady novely nového stavebního zákona – nejen úředníkům orgánů veřejné správy, kteří budou novou právní úpravu aplikovat, ale i stavebníkům a všem, kteří se se stavebním zákonem již dnes dostávají do styku.

Cena: 1 500 Kč včetně DPH

Přihlášky a platby: uzávěrka přihlášek a plateb je 21. června 2022.

Přihlašovat se můžete ZDE.

 

Obě akce se konají online přes MS TEAMS (odkaz včetně elektronických materiálů bude zaslán všem přihlášeným den před konáním webináře na e-mail). Aplikaci není nutné instalovat, webináře je možné sledovat také pouze prostřednictvím webového prohlížeče přes zaslaný odkaz (stačí pouze PC/tablet, reproduktor nebo sluchátka).
Po skončení webinářů bude rovněž všem přihlášeným zpřístupněn záznam po dobu 5 dnů.

 

Všechny aktuální webináře najdete na webových stránkách Právnické fakulty UP.

 

Další informace o těchto i dalších webinářích PF UP Olomouc získáte u Mgr. Michaely Šrámkové, Univerzita Palackého v Olomouci, Právnická fakulta, Oddělení komunikace a vnějších vztahů, michaela.sramkova@upol.cz.

 

 

Redakce AD, PF UP Olomouc
Foto: PF UP Olomouc

Go to TOP