Advokátní úschovy u Sberbank CZ: shoda na nároku na zvýšené výplaty náhrad

Česká advokátní komora nepřestává komunikovat se zainteresovanými subjekty o výplatě náhrad z účtů advokátních úschov vedených ve Sberbank CZ.


Počátkem dubna se ČAK opětovně obrátila na Garanční systém finančního trhu (GSFT) s upozorněním na některé možné interpretační problémy týkající se výplat náhrad pohledávek z vkladů na účtech advokátních úschov. Na dotazy ČAK reagovala Ing. Renáta Kadlecová, předsedkyně výkonné rady a výkonná ředitelka GSFT.

Ze zaslaného dopisu vyplývá, že se ČAK ve spolupráci s GSFT a Ministerstvem financí (MF ČR) podařilo nalézt shodu na výkladu zákona č. 21/1992 Sb., o bankách ve znění pozdějších předpisů. Konkrétně, že zvýšená náhrada pohledávky z vkladu má být v případě advokátních úschov vyplacena oprávněné osobě i v případě, že dle zákonné fikce je touto osobou kupující.

Obdobně příznivý výklad zákona o bankách, tedy zvýšená ochrana pohledávek z vkladů, platí i při vyplácení pohledávek z vkladů vyplývajících z vypořádání společného jmění manželů. I zde jsou podle MF ČR a GSFT naplněny podmínky pro zvýšenou náhradu pohledávek i v situaci, kdy došlo k vypořádání společného jmění manželů dohodou (v rámci „nesporného“ rozvodu i po „sporném“ rozvodu) a k žádosti je přiložen rozsudek soudu o rozvodu manželství.

Dopis, který ČAK obdržela, dále obsahuje sdělení, že GSFT bere na vědomí stanovisko ČAK, že jako důvod pro pozastavení výplaty náhrad z advokátních úschov je třeba považovat situaci, kdy ohledně takové pohledávky byla podána žaloba u soudu.

V této souvislosti GSFT prostřednictvím ČAK ještě upozorňuje advokáty, že lhůta pro podávání žádostí o zvýšenou náhradu pohledávky z vkladů končí dle zákona o bankách dne 28. dubna 2022 a ani v případě advokátních úschov není prodloužena. Tuto žádost musí podat oprávněná osoba dle zákona o bankách bez ohledu na stav či průběh transakce, k níž byla úschova zřízena.


Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP