Senát schválil změny na finančním trhu, které vycházejí z předpisů EU

Sjednocení předpisů u přeshraniční nabídky investičních fondů nebo změny kapitálových požadavků na obchodníky s cennými papíry přináší vládní novela zákonů v oblasti finančního trhu, zejména v souvislosti s implementací předpisů Evropské unie týkajících se unie kapitálových trhů, kterou dne 7. dubna 2022 schválil Senát. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident Miloš Zeman.

 

Upravená pravidla mají podle vlády posílit konkurenceschopnost českého kapitálového trhu ve vztahu nejen k vyspělým západoevropským trhům, ale i k úpravám sousedních států. Podle odborníků na finanční právo předloha především může podpořit financování malých a středních společností a slaďuje české předpisy s unijním nařízením o skupinovém financování, tzv. crowdfundingu.

Oproti původní verzi vláda nově do předpisu začlenila například možnost zahraničních bank a oprávněných finančních institucí poskytovat na území ČR investiční služby bez nutnosti zřízení pobočky, pokud jsou tyto služby poskytované profesionálním zákazníkům. Nově by také měla Česká národní banka určovat u bank i spořitelních družstev odměnu likvidátora. Nyní tak činí soudy a podle materiálu je to zatěžuje a případnou likvidaci prodlužuje.

Podle odborníků na finanční právo z advokátní kanceláře KPMG Legal Mgr. Pavla Jendrulka a Mgr. Jana Čermáka sice předloha na první pohled přináší hlavně změny technického rázu, ale současně se dotýká i oblastí zásadních pro usnadnění volného pohybu kapitálu v EU. Jednou z nich jsou služby skupinového financování, tzv. crowdfunding. Novela reaguje na nedávno přijaté evropské nařízení o crowdfundingu. Těmito službami se rozumí párování zájmů investorů a vlastníků projektů na financování podnikání prostřednictvím využití platformy skupinového financování. Toto párování může představovat jednak možnost poskytovat úvěry a jednat poskytovat vyjmenované investiční služby ohledně cenných papírů vydaných vlastníky projektů pro účely skupinového financování.

Nařízení o crowdfundingu se vztahuje na nabídky skupinového financování s protiplněním do pěti milionů eur, tedy asi 121 milionů korun. V případě vyššího protiplnění se plně uplatní existující sektorová regulace. Jde zejména o regulaci týkající se veřejných nabídek cenných papírů a povinnosti vyhotovit prospekt, poskytování investičních služeb a úvěrových produktů.

Předloha dále upravuje trh pro růst malých a středních společností. Příslušná ustanovení se do české legislativy dostala již v minulosti, předloha nově do zákona o podnikání na kapitálovém trhu doplňuje odkazy na evropskou legislativu upřesňující podmínky pro zápis do seznamu trhů malých a středních podniků, uvedli právníci.

Platná legislativa již nyní upravuje podporu malých a středních podniků zavedením trhů pro růst malých a středních podniků. Tuto kategorii trhů zavedla směrnice MiFID II jako podmnožinu takzvaných mnohostranných obchodních systémů a jako taková musí být zapsaná do seznamu vedeného příslušným dohledovým orgánem, tedy Českou národní bankou. „V České republice zatím žádný trh není veden jako trh pro růst malých a středních podniků ve smyslu směrnice MiFID II. Do veřejného povědomí se však v poslední době dostává segment Burzy cenných papírů Praha s označením ‚START‘, kde je již nyní obchodována řada titulů emitentů z řad malých a středních podniků,“ uvedli advokáti z KPMG Legal.

 

Zdroj: ČTK
Foto: canva.com

Go to TOP