Odhalení podvodných praktik některých britských právníků v azylových řízeních

Regulační orgán pro solicitory (SRA) uzavřel tři advokátní kanceláře a pozastavil činnost několika solicitorům za podvodné napomáhání nelegálním migrantům. Těmto dle ministerstva vnitra hrozí, nad rámec uvedených opatření, trestní stíhání s trestem odnětí svobody na doživotí.

 

Deník Daily Mail zveřejnil koncem července zprávu ohledně podvodných praktik některých solicitorů, kteří pomáhali ilegálním migrantům legalizovat jejich pobyt ve Velké Británii a účtovali si za to tisíce liber. Zaměstnanci advokátních kanceláří ochotně souhlasili s tím, že pomohou reportérovi v utajení, který se vydával za ekonomického migranta, získat status uprchlíka, přestože mu bylo řečeno, že nemá žádný legitimní důvod zůstat ve Velké Británii poté, co připlul na malé lodi. Solicitor pan Vinnasythamby Paramalingam Lingajothy požádal o 10 000 liber za vymyšlení děsivého příběhu, který by použil v žádosti o azyl.

Ten zahrnoval obvinění ze sexuálního mučení, bití, otrocké práce, falešného uvěznění a výhrůžek smrtí, které měly reportéra – žadatele zanechat se sebevražednými sklony a jedinou možností uprchnout do Velké Británie. Solicitor rovněž slíbil vypracovat lékařskou zprávu, která by podpořila tento příběh a zajistit antidepresiva, která měla být předána ministerstvu vnitra jako „důkaz“ psychického traumatu.

V jiné advokátní kanceláři zase solicitor reportérovi sdělil, že bude muset „vytvořit důkazy“, aby to vypadalo, že reportér má skutečný strach z „pronásledování a vraždy“, pokud se vrátí domů. Chlubil se úspěšností více než 90 procent s podobnými azylovými případy. Třetí solicitor nastínil „jemné ingredience azylového případu“, o kterém řekl, že by ho použil, aby to vypadalo, že se reportér obává o svůj život v Indii. To by mohlo zahrnovat protivládní politickou loajalitu, milostný vztah s někým ze špatné kasty nebo homosexualitu. Dva z nich uvedli, že by nepravdivě tvrdili, že reportér Daily Mail byl „obětí obchodování s lidmi“, která byla ošizena, zrazena a opuštěna pašeráky lidí.

 

Od roku 2019 do roku 2022 vzrostl počet žádostí o azyl více než dvojnásobně

V roce 2022 bylo ve Velké Británii podáno 74 751 žádostí o azyl týkajících se téměř 90 000 osob, což je více než dvojnásobek počtu žádostí než v roce 2019, přičemž necelá polovina z nich pocházela od lidí, kteří připluli na malých lodích. Téměř všichni čtvrtí žadatelé o azyl, jejichž žádosti loni ministerstvo vnitra zamítlo, se odvolali.

Podle informací Daily Mail je až 40 advokátních kanceláří vyšetřováno úřady kvůli podezření z podvodných azylových praktik. Tony Smith, bývalý šéf britských pohraničních sil, vyzval k přísnější kontrole nepoctivých solicitorů. „Učit lidi, aby lhali a získali tak výhodu v rámci žádosti, kterou podávají, je zcela špatné, protože advokáti by měli naopak nastavovat hranice na základě své morální integrity. Pokud budeme i nadále umožňovat solicitorům účastnit se imigračních pohovorů a zastupovat přistěhovalce při pohovorech o statusu, musíme zaručit, že jsou řádně akreditováni a že akreditace by vyžadovala přísné posouzení jejich integrity“, řekl.

Alp Mehmet z organizace Migration Watch, která vede kampaň za přísnější hraniční kontroly, dodal: „Je to šokující. Je neuvěřitelné, že by právníci zvrátili průběh spravedlnosti tím, že by vymýšleli příběhy pro falešné žadatele o azyl a inkasovali tím obrovské částky. Podkopává to právní systém a diskredituje azylové řízení. Takoví solicitoři jsou ostudou své profese.“

Na zveřejnění článku Daily Mail reagoval britský ministr spravedlnosti Alex Chalk tak, že požádal SRA, aby tvrdě zasáhla, pokud odhalí jakékoli případy protiprávního jednání. „Důrazně bych vám doporučil, abyste využili plnou sílu sankcí, které máte k dispozici proti právním zástupcům, pokud dojde ke zjištění porušení. Právní zástupci jsou kritičtí pro fungování spravedlivého imigračního systému. Vím, že drtivá většina bere své profesní povinnosti a povinnosti velmi vážně. Jakékoli příklady praktik, které nesplňují vysoké etické standardy, které očekáváme od advokátů, však riskují vážné narušení imigračního systému, poškození pověsti těch, kteří pracují v této oblasti, a kriticky podkopávají důvěru veřejnosti“, uvedl Chalk.

Britský premiér Rishi Sunak v komentáři ke zprávám uvedl: „Zatímco drtivá většina právníků bere své profesní povinnosti vážně, tato obvinění z vykořisťování a bezohledné praxe, která Mail odhalil, jsou skutečně šokující a je životně důležité, aby ti, u nichž bylo zjištěno, že zneužívají svého postavení, čelili plným důsledkům svých činů. Jsem odhodlán obnovit důvěru veřejnosti, že je to jejich země a jejich vláda, kdo by měl rozhodovat o tom, kdo sem přijde, ne lidé, kteří chtějí profitovat z podkopávání našich zákonů. To je důvod, proč tato vláda bude i nadále napínat všechny síly, aby ukončila zneužívání našeho systému a zastavila lodě.“

 

Všichni solicitoři by měli dodržovat vysoké profesionální standardy

Regulatorní orgán pro solicitory (SRA) následně rovněž vydal veřejné prohlášení: „Všichni solicitoři by měli dodržovat vysoké profesionální standardy, které od nich my a veřejnost očekáváme. To je obzvláště důležité v oblastech, jako je přistěhovalectví, kde zúčastněné osoby mohou patřit k nejzranitelnějším členům společnosti. Můžeme potvrdit, že vyšetřujeme firmy/jednotlivce. Na základě poskytnutých informací se snažíme podniknout naléhavé kroky, abychom zajistili ochranu veřejnosti. Pokud najdeme důkazy o tom, že právní zástupci nebo firmy, které regulujeme, jednali způsobem, který je v rozporu s našimi pravidly, a zejména s jejich povinností jednat legálně a dodržovat zákon, můžeme a podnikneme kroky.“

V návaznosti na toto prohlášení informoval začátkem srpna The Guardian o tom, že tři advokátní kanceláře v Anglii obviněné z protiprávního jednání při vyřizování žádostí o azyl byly již uzavřeny. SRA také pozastavil osvědčení o výkonu praxe třem právním zástupcům z předmětných kanceláří.

Anna Bradleyová, předsedkyně představenstva SRA, uvedla, že je „šokována“ chováním vyšetřovaných právních zástupců. „Získali jsme z Daily Mail nahrávky a přepisy rozhovorů se čtyřmi dotyčnými právníky a přezkoumali jsme tyto materiály. Zahájili jsme naléhavou kontrolu na místě u dvou zúčastněných firem, abychom získali další důkazy. Na základě dostupných důkazů jsme přijali následující naléhavá opatření: zásah ve třech z těchto kanceláří má za následek pozastavení praxe jednotlivých zúčastněných právních zástupců a uzavření kanceláří.“

Dotyčnými advokáty a kancelářemi jsou Rashid Khan z advokátní kanceláře Rashid & Rashid, která sídlí ve Wimbledonu v jižním Londýně, Muhammad Ahmad z Kingswright solicitors v Birminghamu a Muhammad Hayat z advokátní kanceláře Lincoln Lawrence v Hounslow v západním Londýně.

Kromě toho byl vydán příkaz proti panu Lingajothymu, dříve Duncan Ellis Solicitors z jižního Londýna, což znamená, že nemůže pracovat v jiné advokátní kanceláři bez povolení SRA. Advokátním kancelářím byla jednak zastavena činnost, ale SRA rovněž odebrala všechny jejich dokumenty a peníze, které firma držela (včetně peněz klientů). SRA pověřila jinou advokátní kancelář, aby jednala jako její zástupce pro řešení všech souvisejících klientských záležitostí. Všechna opatření mohou být soudně napadena.

 

Za napomáhání nezákonné imigraci může hrozit trest odnětí svobody až na doživotí

Viceprezident Law Society Anglie a Walesu, jež sdružuje solicitory, pan Richard Atkinson vyzval vládu, aby „sdílela zpravodajské informace o imigračních poradcích všeho druhu, pokud mají obavy“. Dodal: „Zaměření ministerstva vnitra na nepatrnou menšinu advokátů, na které zjevně vynakládá značné zdroje, by nemělo odvádět pozornost od skutečnosti, že stále existuje významné množství nevyřízených žádosti o azyl nebo že zákon o nelegální migraci je nepoužitelný“, dodal.

Podle informace zveřejněné v Law Society Gazette, se k věci vyjádřil rovněž Sam Townend KC, Vice-chair Bar Councilu Anglie a Walesu: „Advokáti nejsou bezchybní a všechny profese mají jednotlivce, kteří se dopouštějí pochybení a jsou nečestní. Regulátoři jsou tu od toho, aby je ukázňovali. Komentáře premiéra jsou však jasným pokusem hrát politiku s právnickou profesí. Tato škodlivá rétorika podkopává právní stát, důvěru v advokacii a důvěru v právní systém Spojeného království a je třeba ji odsoudit“, uvedl Townend.

Dle prohlášení ministerstva vnitra mohou být advokáti, u nichž se zjistí, že poskytují služby migrantům o tom, jak zůstat v zemi podvodnými prostředky, stíháni podle Imigračního zákona z roku 1971, paragrafu 25, za „napomáhání nezákonné imigraci do Spojeného království“ a čelit trestu odnětí svobody až na doživotí.

 

Mgr. Alžběta Dvořáková Recová, Stálá zástupkyně ČAK v Bruselu
Foto: canva.com

Go to TOP