Jak na bezpečné advokátní úschovy finančních prostředků v ČSOB?

Exkluzivně pro AD

 Jak jsme již informovali, Česká advokátní komora změnila s účinností od 23. července 2023 systém advokátních úschov. Cílem je zajistit, aby advokátní úschovy finančních prostředků klientů byly bezpečnější a transparentnější. „Nově jsou nyní advokáti povinni písemně informovat klienty, tj. všechny účastníky smlouvy o advokátní úschově, jak složitele, tak i příjemce, o možnosti nastavení automatických oznámení o pohybu na účtu advokátní úschovy, které daná banka v souvislosti s vedením úschovního účtu nabízí,“ přiblížil zpřísnění stavovského předpisu o provádění úschov předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M.

Česká advokátní komora se bude snažit informacemi na stránkách Advokátního deníku novou povinnost advokátů týkající se advokátních úschov co nejvíce ulehčit, a proto postupně přinese aktuální zprávy z největších bank na českém trhu o tom, jak u nich provádět bezpečné advokátní úschovy s notifikacemi.

První z bank, u které jsme příslušné informace zjistili, je ČSOB.

ČSOB v současné době nabízí advokátům dvě varianty elektronického bankovnictví:

  • ČSOB elektronické bankovnictví, a
  • ČSOB elektronické bankovnictví CEB.

V rámci služby ČSOB elektronického bankovnictví, které má přibližně dvě třetiny advokátů, nemá banka v současné době požadované řešení.

Naopak služba ČSOB elektronické bankovnictví CEB, kterou využívá cca třetina advokátů, nabízí využití tzv. služby CEB Info. Tato služba umožňuje nastavení automatické notifikace dle požadavků ČAK následovně:

  • Advokát může nastavit na jakémkoliv účtu úschovy požadavek na notifikaci na příchozí/odchozí transakci formou e-mailu, SMS na jím určenou jednu či více e-mailových adres či telefonních čísel,
  • Toto řešení umožňuje nastavení konkrétního variabilního symbolu/čísla účtu protistrany/specifický symbol, u kterého notifikace na konkrétní kontakt odejde, což eliminuje rizika, kdy advokát zapomene zrušit notifikace na účtu úschovy, který následně použije pro dalšího klienta,
  • Nastavení veškerých požadavků na notifikace je plně v gesci advokáta přímo v rámci služby ČSOB elektronického bankovnictví CEB.

U skupiny advokátů využívajících službu ČSOB elektronické bankovnictví bude nutná změna na ČSOB elektronické bankovnictví CEB vždy osobně s každým advokátem, jelikož se jedná o zcela jinou službu založenou na jiné smluvní dokumentaci.

Za ČSOB uvedená varianta naplňuje požadavek ČAK vydaný dne 11. května 2023 a účinný od 23. července 2023 a banka ji bude komunikovat klientům. Samozřejmě se rovněž v zájmu urychlení můžete sami na banku v dané věci obrátit.

Redakce AD

Foto: ilustrační canva.com

Go to TOP