Kurz RE na téma Mezinárodní spolupráce v trestních věcech odstartoval

Česká advokátní komora zahájila, poprvé ve spolupráci s Justiční akademií ČR, v rámci programu Rady Evropy HELP – vzdělávání právních profesionálů v oblasti lidských práv, distanční kurz na téma Mezinárodní spolupráce v trestních věcech. Distanční kurz byl otevřen zahajovacím seminářem 5. dubna 2022.

Celkem 40 účastníků z řad advokátů, soudců, státních zástupců, ale také čekatelů a asistentů soudců se bude v příštích několika týdnech vzdělávat na speciální platformě Rady Evropy – HELP pod odborným vedením národních školitelů, JUDr. Michaela Vrtka (na úvodním snímku), trestního soudce Vrchního soudu v Olomouci a JUDr. Jiřího Nováka, ml., pražského advokáta a společníka advokátní kanceláře Brož&Sokol&Novák v oblasti mezinárodní trestní spolupráce.

Během zahajovacího semináře pozdravili účastníky zástupkyně Justiční akademie Mgr. Jana Zapletalová a za Českou advokátní komoru JUDr. Jiří Novák, ml., Radu Evropy zastupovala koordinátorka projektu, paní Eva Massa Aranz, která v úvodu přehledně zprostředkovala informace o programu Rady Evropy HELP.

Se svým příspěvkem poté navázal JUDr. Michael Vrtek, který stručně pohovořil o tématu mezinárodní trestní spolupráce z pohledu soudce, vytýčil některé právní instrumenty z této oblasti a poskytl účastníkům kurzu i náhled do své zahraniční mezinárodní praxe coby kontaktního justičního bodu Evropské soudní sítě pro věci trestní.

 

Po krátké přestávce se představili účastníci kurzu a sdělili svá očekávání, případně důvody, které je vedly k přihlášení se do kurzu. Závěr zahajovacího semináře patřil přednášce JUDr. Jiřího Nováka, který představil účastníkům interaktivní platformu, na které se budou vzdělávat, a průběh samotného kurzu. Účastníci, kteří zvládnou úskalí několikatýdenního vzdělávání, včetně složení závěrečného testu, získají originální certifikát Rady Evropy.


Mgr. Lenka Vojířová, právnička Odboru mezinárodních vztahů ČAK

Go to TOP