ČR patří k nejlépe hodnoceným zemím v rámci boje proti obchodování s lidmi

Podle Zprávy o stavu obchodování s lidmi za rok 2020 (Trafficking in Persons Report 2020, tzv. TIP REPORT), kterou zveřejnilo Ministerstvo zahraničních věcí USA, zůstává Česká republika i za rok 2020 mezi nejlépe hodnocenými zeměmi z hlediska boje proti obchodování s lidmi. Ve zprávě se jednotlivé státy řadí dle snahy a učiněných opatření v boji proti obchodování s lidmi a stejně jako v posledních letech se ČR umístila v TIER 1, což představuje nejlepší hodnocení. To potvrzuje, že Česká republika plně dodržuje minimální standardy pro odstranění této trestné činnosti a ochranu jejích obětí.

 

Česká republika byla při uvedení zprávy dokonce dána za příklad dobré praxe, co se týče opatření souvisejících s pandemií onemocnění covid-19. Cizincům pobývajícím na území ČR bylo, pokud to bylo potřeba, prodlouženo pobytové oprávnění, to vše za účelem ochrany obětí obchodování s lidmi během pandemie.

Kladné hodnocení získala ČR dále za vydání nové „Národní strategie boje proti obchodování s lidmi v ČR na léta 2020–2023“ a za zvýšení úsilí v prevenci pracovního vykořisťování. V rámci zvládání pandemie nemoci covid-19 bylo kladně hodnoceno též vytvoření telefonních linek, na nichž se podávaly informace o pracovních otázkách nebo poskytování bonusů sociálním pracovníkům za jejich zapojení během pandemie.

Ačkoli ČR splňuje minimální standardy, obsahuje zpráva též několik doporučení pro ještě účinnější boj s touto trestnou činností, kterými se bude na svém jednání zabývat Meziresortní koordinační skupina pro oblast boje proti obchodování s lidmi koordinovaná Ministerstvem vnitra.

Více informací o problematice lze nalézt ve Zprávě o stavu obchodování s lidmi v České republice za rok 2020, která je zveřejněna na webových stránkách Ministerstva vnitra.

 

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR
Foto: canva.com

Go to TOP