Ukrajinská národní advokátní komora uctila památku padlého advokáta

Za účasti prezidentky Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU) Lydie Izovitove se uskutečnilo 25. března další řádné zasedání Správní rady NAAU formou videokonference. Zasedání Rady bylo zahájeno minutou ticha. Její členové uctili památku kolegy advokáta Dmytra Chumaka, který padl v bitvě s ruskými okupanty. Od prvních dnů války sloužil v ozbrojených silách Ukrajiny.

„Celá advokátní komunita vyjadřuje hlubokou soustrast rodině a přátelům Dmytra Chumaka. Ukrajinská advokátní komora ztratila důstojného ochránce své země, profesionálního a zásadového kolegu, milujícího otce…,“ uvedla prezidentka NAAU Lydia Izovitova a vyzvala členy správní rady, aby urychleně poskytli finanční pomoc rodině advokáta, po němž zůstala manželka a dvě malé děti. Správní rada jim přidělila 100 000 hřiven.

Prezidentka informovala také o tom, že členové Rady posoudili téměř 30 žádostí o pomoc obdržených od právníků postižených nepřátelskými akcemi na Ukrajině.

Finanční pomoc, mimo jiné i od českých advokátů, byla poskytnuta pěti advokátům, kteří přišli kompletně o své domovy a jedenácti advokátům, jejichž domy byly částečně poškozeny. Jsou to většinou advokáti, kteří žili v Mariupolu, Buchu, Irpinu, Izyumu, Balaklii a mají děti se zdravotním postižením nebo sami mají vážná onemocnění.

Správní rada rovněž pomohla se žádostmi čtyř rodičů samoživitelů. Jedním z žadatelů je zdravotně handicapovaný advokát, který je opatrovníkem dítěte se zdravotním postižením a sám má další dvě děti.

Čtyři advokáti navíc dostali finanční pomoc na životně důležité léky, včetně jednoho, který potřeboval chemoterapii. Charitativní nadace NAAU pomohla i starším advokátům, kteří nemají prostředky na živobytí a jejichž seznamy předložily regionální advokátní komory Sumské a Vinnycké oblasti a z Kyjeva.

Dále Rada projednala důležité organizační záležitosti, a to, že během stanného práva umožnila NAAU pořádat regionálním komorám a disciplinární komisi pořádat jednání na dálku, elektronicky hlasovat a zasílat stížnosti e-mailem, aby byl chod komory zachován a zůstala efektivním orgánem i v tak složitých podmínkách pro zemi. 

Ukrajinská advokátní komora také dočasně umožnila přijetí ke kvalifikační advokátní zkoušce bez předložení potvrzení o bezúhonnosti a dokladů o znalosti ukrajinského jazyka. Vzhledem k tomu, že získání těchto dokumentů bylo objektivně nemožné, dovolila zájemcům o složení zkoušek, aby poskytli relevantní informace ve formě osobních prohlášení.   

Zdroj: NAAU

Go to TOP