Evropská komise zveřejnila srovnávací přehled EU o soudnictví 2019

Zprávu EU Justice Scoreboard, v níž je zahrnuto i soudnictví ČR, připravuje Komise v součinnosti s kontaktními osobami za národní soudní systémy. Při získávání relevantních údajů spolupracuje primárně s Komisí Rady Evropy pro hodnocení efektivity justice (CEPEJ). Na shromažďování údajů se také podílí Evropská síť rad pro justici (ENCJ), Síť předsedů nejvyšších soudů Evropské unie (NPSJC) a další instituce, včetně Rady advokátních komor a sdružení právníků Evropy (CCBE).

Srovnávací přehled EU o soudnictví je informačním nástrojem, který má EU a členským státům pomoci každým rokem zvyšovat účinnost jejich vnitrostátních systémů soudnictví poskytováním objektivních, spolehlivých a srovnatelných údajů pro řadu ukazatelů, které jsou důležité pro posouzení úrovně, nezávislosti a efektivnosti systémů soudnictví ve všech členských státech.

Letošní vydání přehledu EU o soudnictví je již sedmé v pořadí a dokládá, že vysoký počet členských států pokračoval v úsilí o další zvýšení účinnosti svého systému soudnictví. Stále však přetrvávají problémy, pokud jde o zajištění plné důvěry občanů v právní systémy těch členských států, kde by mohly být ohroženy záruky statusu a postavení soudců, a tím i jejich nezávislost. Komise přijímá nezbytná opatření a situaci v členských státech nadále sleduje. Je odhodlána zajistit, aby jakákoli reforma soudnictví respektovala právo EU a evropské standardy v oblasti právního státu.

 Podrobnější informace jsou k dispozici v české verzi dokumentu Scoreboard 2019 Srovnávací přehled EU o soudnictví 2019.


Zdroj: Nejvyšší soud
Foto: Pixabay

 

 

 

Go to TOP