Novela autorského zákona má podpořit ochranu autorských práv na internetu

Zajistit ochranu a licencování autorských práv na internetu, stejně jako spravedlivou odměnu pro autory, má v návaznosti na směrnice EU vládní novela zákona č. 121/2000 Sb., autorského zákona, kterou dne 23. března v prvním kole podpořila Sněmovna. Novela má zároveň usnadnit využívání obsahu chráněného autorskými právy ve výzkumu či vzdělávání a při zpřístupňování digitalizovaného kulturního dědictví.

 

Předlohu nyní projedná sněmovní kulturní výbor, dostal na to téměř tři měsíce místo obvyklých dvou. Vládní Piráti by chtěli novelou posílit práva uživatelů a autorů. Nechtějí ale, aby novela vedla k mazání satirických děl či karikatur na internetu. V návrhu je také myšlenka osvobodit od autorských poplatků drobné živnostníky, v jejichž provozovnách hraje rozhlasový nebo televizní přijímač.

K ostře sledovaným změnám novely patřily zejména úpravy, která má přinutit internetové společnosti, aby médiím platily za využívání jejich obsahu. Firmy jako Google nebo Facebook podle předlohy musí získat od vydavatelů licence k využívání jejich článků. Změny kvůli tomu kritizovaly a poukazovaly na to, že to povede k omezení výsledků vyhledávání.

Novela navrhuje, že by peníze za licence mohl od internetových společností rozdělovat v Česku kolektivní správce. Nevylučuje dobrovolnou kolektivní správu, kdy kolektivní správce disponuje oprávněním k výkonu práva na sdělování internetem a zastupuje ty nositele práv, kteří o to mají zájem a uzavřou s kolektivním správcem smlouvu o zastupování.

Novela navrhuje zavedení práva na odměnu za půjčování v knihovnách pro nakladatele a s tím spojenou valorizaci odměny pro autory za půjčování v knihovnách. Odhadovaný dopad na státní rozpočet bude ročně přibližně 68,5 milionu korun. Předpokládá se, že s poklesem absenčním výpůjček v knihovnách se bude částka snižovat.

Změny, které připravila už bývalá vláda, měly být začleněny do českého právního řádu do loňského 7. června. Sněmovna v předvolebním složení ji ale nestihla projednat. Novela vychází z evropských směrnic, které také upravují povinnosti vysílatelů poskytujících on-line vysílání nebo přenos vysílání.

Tématu, jak dobře, nebo naopak nedokonale se daří dodržovat autorská práva na internetu i jaký by měl být systém ochrany duševního vlastnictví, se Advokátní deník věnoval v komentáři místopředsedy ČAK a specialisty na právo IT i autorská práva JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb.

Zdroj: ČTK; Redakce AD
Foto: canva.com

Go to TOP