Google odstranil Ulož.to z obchodu Google Store kvůli autorským právům

Komentováno pro AD

Společnost Google odstranila v minulém týdnu aplikaci Ulož.to z obchodu Google Store. Učinila tak na základě podnětu od společnosti Weemazz 2.0, která se zabývá dodržováním autorských práv na internetu. Prostřednictvím platformy Ulož.to si lidé mohou stahovat filmy. Podle specialisty na právo IT a autorská práva JUDr. Martina Maisnera, PhD., MCIArb., tato aktuální zpráva indikuje průběh a jedno z možných vyvrcholení letitých sporů mezi zastánci různých koncepcí řešení autorských práv v současném světě.

„Tuto žádost považujeme za účelovou a neoprávněnou. Jakmile jsme se o této situaci dozvěděli, zaslali jsme společnosti Google oficiální cestou naši reakci. Bohužel jsou jednotlivé kroky ze strany Googlu nastaveny tak, že i když proces ještě neskončil, aplikace je dočasně nedostupná,“ sdělil jednatel Ulož.to Jan Karabina. Odůvodnění společnosti Weemazz považuje Ulož.to za účelové a nesouhlasí s ním. „Ulož.to poskytuje své služby zcela v souladu s českými, evropskými i americkými předpisy. Jdeme i výrazně nad rámec toho, co zákon požaduje. Bohužel to není poprvé, co nás společnost Weemazz poškozuje, proto připravujeme odpovídající právní kroky,“ doplnil Karabina.

Společnost Weemaz 2.0. uvádí, že se zaměřuje na odstraňování nelegálně šířených kopií a pomáhá vlastníkům autorských práv s bojem proti internetovému pirátství. Firma kontroluje stahovací servery a redukuje pirátské kopie. Vznikla v roce 2013 a nyní ji využívají například Česká televize, HBO Europe, Seznam.cz, Voyo nebo TV Prima.

„Společnost Google vyhověla naší žádosti o smazání aplikace společnosti Ulož.to, která uživatelům zpřístupňuje velké množství nelegálně sdíleného obsahu, například filmy, seriály, hudbu, knihy nebo divadelní hry. Google tak na základě vlastní kontroly naše zjištění potvrdil a aplikaci z Google Store odstranil,“ uvedl šéf Weemazz 2.0 Radim Horák. Dodává, že jde o úspěch v boji proti šíření pirátského obsahu. „Situace se za poslední roky bohužel nezlepšila, každý den nahlašujeme jménem svých klientů Ulož.to tisíce odkazů na jejich nelegálně sdílený obsah. Jen za měsíc leden jsme takto nechali odstranit z Ulož.to nelegálně sdílený obsah na více než 100.000 odkazech,“ doplnil.

Server Ulož.to čelil několika žalobám od různých zástupců autorů, kteří se cítili být poškozeni tím, že jejich produkci lze na serveru stahovat. Asociace komunikačních agentur loni vyzvala inzerenty, aby zvážili umísťování své reklamy na platformě Ulož.to. Uvedla, že Ulož.to není streamovací služba, na níž lze sledovat filmy, ale úložiště dat a ze zákona nemá právo distribuovat něčí duševní vlastnictví. Předplatitel služby Ulož.to získává formálně pouze možnost rychlejšího stahování dat. Neplatí tedy za legální přístup k filmům.

Právník serveru Jan Krabec již dříve popřel, že by byla činnost Ulož.to v rozporu s nějakým právním předpisem. „I nadále budeme pracovat s internetem jako se svobodným prostorem, který si nemůže nárokovat žádná organizace na světě. Zároveň jsme připraveni, v rámci právních předpisů, nadále chránit data našich uživatelů,“ uvedla již dříve firma.
 

V této souvislosti na otázky, jak dobře nebo naopak nedokonale se daří dodržovat autorská práva na internetu, jaký by měl být systém ochrany duševního vlastnictví a jak složité je změnit právní úpravu v oblasti autorských práv, reagoval v komentáři pro Advokátní deník místopředseda ČAK a specialista na právo IT i autorská práva JUDr. Martin Maisner, PhD., MCIArb.

 „Právní úprava autorských práv se ve své podstatě příliš nezměnila od dob, kdy Alexandre Dumas spisoval své Tři mušketýry přiříznutým husím brkem. V dnešním kyberprostoru je však způsobů šíření a využívání autorských děl daleko více, než s kolika původní úprava počítala a je skutečně otázka, zda je dnešní úprava ještě dostatečná.

Stručně řečeno, jeden právní názor vychází z klasické koncepce, že autorským dílem má zásadně disponovat autor, eventuálně distributor, kterého autor pověřil. Druhý právní názor vychází z toho, že na distribuci autorských děl nepřiměřeně vydělávají nesprávné osoby a že v důsledku toho je cena za užívání autorských děl příliš vysoká. Operují také konceptem tzv. „sdílené ekonomiky“ která by měl být – bůhví proč – v moderním světě standardem.

Je poměrně obtížné jednoznačně prohlásit, že systém ochrany duševního vlastnictví se přežil a že by se měl zrušit, pokud neexistuje opravdu lepší varianta, která by ji nahradila.

Na druhé straně argumenty zastánců „sdílené ekonomiky“ a „oprávněného pirátství“ nejsou úplně poctivé. Sdílet vlastnictví někoho jiného bez jeho souhlasu, je koncept veskrze kriminální, ať se to prezentuje jakkoliv líbivě. Navíc téměř všechny koncepty „sdílené ekonomiky“ jsou postaveny na komerčním základě – tedy někdo na nich vydělává, ať již přímo, nebo skrytě. Stejně jako „Uber“ není přátelské svezení zdarma někým, kdo jede stejnou cestou. Na pirátských kopiích rovněž vždy někdo vydělává, bohužel nikoliv autor ani oprávněný distributor, pro které je to často jediná obživa. Statistiky říkají, že pirátský průmysl je objemem nikoli stejně objemný, ale dokonce objemnější než originální „velký showbusiness“.

Problém je i s výkladem existujících právních norem. Pokud zastánci serveru Ulož.to tvrdí, že Ulož.to poskytuje své služby zcela v souladu s českými, evropskými i americkými předpisy (protože to, co dělají zákon výslovně nezakazuje) nebere patrně v úvahu i širší rámec a účel právní úpravy. Pokud jsou prostřednictvím této aplikace šířeny (nebo „sdíleny“) autorská díla bez souhlasu autora i oprávněného distributora, jedná se minimálně o obcházení zákona, pokud ne přímo o jeho porušení. A případná prohlášení, že provozovatel nenese odpovědnost za to, co jeho uživatelé prostřednictvím aplikace šíří, opravdu neobstojí, i když jde o argument oblíbený.

Na obranu společnosti Google je třeba říct, že jednala až na základě opakovaných stížností oprávněných subjektů, že prostřednictvím aplikace je šířeno značné množství nelegálního obsahu (nelegálního v tom smyslu, že jsou autorská práva šířena bez souhlasu autora či oprávněného vlastníka) přičemž o této skutečnosti byl na základě stížností oprávněných subjektů dostatečně informován.

Závěrem snad jen jednu poznámku. Pozměnit koncepci autorských práv je sice složité, ale možná je ještě těžší změnit myšlení kvaziliberálních „sdílečů“, kteří se domnívají, že oblafli zlý kapitalistický systém, a tím šíří dobro. V podstatě je bit jen autor, který dostane ve finále menší odměnu, protože za sdílení či pirátské kopie mu nikdo nezaplatí. Vždycky si vybavím několik přednášek o autorských právech v kyberprostoru, které jsem provedl pro mladé a velmi nadané programátory. První hodinu se velmi zajímali o to, jak si mohou přisvojit dílo či myšlenky někoho jiného, aniž by byli postiženi (podle hesla „když to dokážu stáhnout, je to moje“). Za svůj osobní úspěch považuji to, že v druhé části přednášky už se velmi intenzivně zajímali o to, jak mají postupovat, aby se to nestalo jim. Takže doufám, že jim to vydrží.“

 

Redakce AD; ČTK
Foto: canva.com; ČAK

 

Go to TOP