Garanční systém zastavil výplaty klientů Sberbank, kteří jsou v režimu oddlužení

Garanční systém finančního trhu pozastavil od 23. března výplatu náhrad vkladů klientům v insolvenčním řízení, kteří jsou v režimu oddlužení. Garanční systém dosud v případech, kdy insolvenční správce označil jako skutečného vlastníka prostředků insolvenčního dlužníka, tedy i dlužníka v oddlužení, vyplácel náhradu příslušné osobě. Dne 22. března 2022 však obdržel stanovisko Ministerstva spravedlnosti, které vykládá postup výplaty náhrad v případě dlužníků v oddlužení odchylně, a to tak, že náhrady mají být vyplaceny k rukám insolvenčních správců. Fond o tom informoval na svém webu.

 

Garanční systém se proto obrátil na Ministerstvo financí se žádostí o stanovisko k výkladu příslušných zákonných ustanovení upravujících výplatu náhrad pohledávek z vkladů v případě osob, u kterých je vedeno insolvenční řízení v režimu oddlužení.

Tato skutečnost se, dle informací, které má prozatím Garanční systém k dispozici, týká zhruba 6 000 klientů Sberbank CZ, a.s. Jakmile Garanční systém získá od Ministerstva financí stanovisko k výkladu příslušných zákonných ustanovení, bude informovat o dalším postupu při výplatách náhrad vkladů.

Výplata náhrady vkladů klientů Sberbank CZ, a.s., vedených na účtech advokátní či notářské úschovy a insolvenční majetkové podstaty, byla zahájena 16.3.2022. Pokud o výplatu náhrady vkladů u KB, a.s., požádá klient oslovený dopisem Garančního systému identifikovaný jako skutečný vlastník prostředků insolvenčního dlužníka, a bude-li se jednat o dlužníka v oddlužení, bude pracovníkem Komerční banky, a.s., informován o aktuálním pozastavení výplaty náhrad. O dalším postupu budou klienti informováni neprodleně po obdržení stanoviska k příslušným zákonným ustanovením.

Garanční systém začal prostřednictvím poboček Komerční banky vyplácet náhrady vkladů klientům – fyzickým osobám Sberbank CZ 9. března. Celkem jde o zhruba 106.000 klientů a 24,2 miliardy korun. Výplata náhrady vkladů klientů vedených na účtech advokátní či notářské úschovy a insolvenční majetkové podstaty začala 16. března. Komerční banka za dva týdny vyřídila 50 400 žádostí klientů Sberbank CZ a vyplatila náhrady vkladů za 19,1 miliardy korun, což je 79 procent vkladů, sdělil mluvčí Komerční banky Pavel Zúbek. Náhrady se klientům Sberbank budou vyplácet tři roky, tedy do března 2025.


Zdroj: ČTK; garancnisystem.cz
Ilustrační foto: canva.com

Go to TOP