Správní rada NAAU poskytla pomoc 33 advokátům, rozdělila přes 2 mil. hřiven

Správní rada Ukrajinské národní advokátní komory (NAAU) dne 18. března 2022 na svém videokonferenčním zasedání posoudila více 54 žádostí advokátů a po posouzení poskytla finanční pomoc 33 právníkům a jejich rodinám. Většina finančních prostředků přesahujících dva miliony hřiven byla alokována na potřeby advokátů, kteří ztratili bydlení, nebo na léčbu v důsledku bojových zranění.

Konkrétně bylo vyhověno více než 20 žádostem advokátů, kteří utrpěli úplnou ztrátu bydlení, většinou od advokátů, kteří jsou v Mariupolu nebo naopak museli opustit město, které je ve stavu humanitární katastrofy.

Bylo vyhověno dalším 10 žádostem od advokátů s vážným poškozením jejich domovů, většinou z Charkova, nebo těch, kteří žijí v Irpinu u Kyjeva.

Správní rada také rozhodla o převodu finančních prostředků dvěma zraněným advokátům, z nichž jeden je po dvou operacích v kritickém stavu a čeká na další. Byl vážně zraněn během bojů o Mykolajiv, když město bránil v řadách ozbrojených sil Ukrajiny.

Výše poskytované pomoci se pohybuje od dvojnásobku životního minima do 50 000 hřiven pro právníky, kteří přišli o domov. Tyto prostředky jsou charitativními dary mezinárodních partnerů NAAU, většinou právníků z evropských zemí a jednotlivých měst.

Další pomoc poskytla Charitativní nadace NAAU, a to čtyřem advokátům se statusem osamělého rodiče, sedmi advokátům, kteří se aktuálně nacházejí v oblastech, kde probíhají boje; a dvěma se zdravotním postižením.  Předsedkyně NAAU Lydia Izovitova v této souvislosti znovu vyzvala šéfy krajských rad, aby zvážili mechanismus poskytování finanční pomoci ve výši dvou existenčních minim starším právníkům, kteří se v současnosti nacházejí ve válečné zóně.

Předsedkyně správní rady Hanna Lazarchuk ujistila, že dostupnost všech žadatelů byla náležitě prověřena, protože se již vyskytly bohužel i takové případy, kdy požádali o pomoc lidé vydávající se za advokáty.

I nadále jsou během stanného práva zahraniční zastoupení NAAU ve stálé koordinaci s mezinárodními partnery a filantropy, aby získali finanční prostředky na pomoc právníkům na Ukrajině. Zdůraznil to místopředseda NAAU, RAU Valentyn Gvozdiy.

„Naše zahraniční mise neustále koordinují s místními advokáty, navazují kontakty, poskytují informace. Tyto informace shrnujeme a zveřejňujeme na naší facebookové stránce NAAU za účasti našich zahraničních zastoupení,“ uvedl Valentyn Gvozdiy.

Podle jeho slov zastoupení NAAU v zahraničí také organizují aktivity k poskytování bezplatné právní pomoci migrantům. Kanceláře NAAU spolupracují s místními advokátními komorami, aby identifikovaly a zajistily místa pro bezplatnou právní pomoc, zejména na hraničních přechodech. Zahraniční pobočky NAAU navíc úzce spolupracují s místními dobrovolnickými organizacemi, aby pomohly s přesídlením a zajistily základní potřeby pro advokáty z řad přistěhovalců.

Zdroj: NAAU
Foto: NAAU

Go to TOP