Soutěž Randovy nadace o nejlepší diplomovou práci zná své vítěze

Letošní slavnostní vyhlášení soutěže Randovy nadace o vynikající diplomovou práci v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, obhájené na některé z právnických fakult v České republice v akademickém roce 2018/2019 se uskutečnilo 28. listopadu 2019 v prostorách Vlasteneckého sálu Karolina v Praze.

Letošními výherci prestižního ocenění se stali:

  • Jakub Vostoupal s diplomovou prací Certifikace kyberbezpečnostních technologií
  • Michaela Bastlová s diplomovou prací Zálohy na podíl na zisku v kapitálových obchodních korporacích
  • Dominik Skočovský s diplomovou prací Soudní moderace smluvních sankcí
  • Tomáš Smetana s diplomovou prací Úpadek řízené osoby a jeho „koncernové“ důsledky                                                                                                                            

Randova nadace v současnosti navazuje na činnost jedné z nejstarších nadací působících v českých zemích. Původní Randova nadace byla založena v roce 1876 s cílem podpory mladých nadaných studentů práv. Jejím zakladatelem byl prof. Antonín Randa (1834-1914), jeden z nejvýznačnějších právníků Rakouska-Uherska. Jako právnické fakulty, kde výchovou budoucích právníků a současně pedagogů přispíval k posílení české university. Jeho práce z oblasti civilního práva měly zásadní význam pro rozvoj právní vědy v kontinentální Evropě. Činnost Randovy nadace po roce 1989 obnovil zakladatelův potomek, profesor Jan S. Kruliš-Randa.

Za laskavou podporu děkuje Randova nadace advokátní kanceláři PRK Partners, generálnímu partnerovi.

 

Zdroj: Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd.

Go to TOP