Výroční zpráva Soudního dvora Evropské unie 2020 je dostupná na internetu

Výroční zpráva SD EU – Panorama 2020 poskytuje souhrnný pohled na činnost Soudního dvora a Tribunálu v průběhu uplynulého roku z hlediska soudního, institucionálního a administrativního. Distribuce výroční zprávy umožňuje věnovat pozornost rozsudkům, které mají zvláštní význam z hlediska dopadu na evropské občany, ale také připomenout si opatření, která orgán přijal v roce 2020 v zájmu řešení dopadů krize spojené s pandemií Covid-19 a zajištění kontinuity veřejné služby evropského soudnictví.

Díky této publikaci se každý občan může seznámit s prací tohoto orgánu, který od svého založení ochraňuje naše práva tím, že přezkoumává legalitu aktů unijních orgánů a zajišťuje, aby státy dodržovaly povinnosti, jimiž jsou jako členové Unie vázány, a dále tím, že na žádost vnitrostátních soudů objasňuje působnost unijního práva při jeho každodenním uplatňování.

Výroční zpráva Panorama 2020 obsahuje jednu celou část (Fokus) týkající se inovativních opatření prováděných v kontextu pandemie, která umožnila nikdy nepřerušit řádný výkon evropské spravedlnosti.

Panorama 2020 obsahuje souhrn nejdůležitějších rozsudků roku 2020, ke kterým přistupuje s ohledem na jejich význam pro evropské občany a na základě seřazení podle témat (jako je právní stát, žadatelé o azyl, ochrana osobních údajů nebo práva spotřebitelů a pracovníků).

Zahrnut je také přehled hlavních událostí a významných skutečností roku, doplněný o obrazovou část, grafické zpracování informací a statistiky. Nakonec byl proveden výběr některých věcí zahájených v roce 2020, které nastolují právní problémy, jež mohou veřejnost zvláště zajímat. Publikace obsahuje také mnoho informací o soudních orgánech Evropské unie, jako je délka řízení, provozní rozpočet a rozdělení zaměstnanců.

Stejně jako v předchozím roce, s ohledem na pandemickou krizi, nebude VZ distribuována v papírové podobě, ale pouze v digitální.


Text a foto: Soudní dvůr EU

Go to TOP