Vrchní soud v Praze zve na dubnovou konferenci k  online soudnictví

Vrchní soud v Praze si Vás dovoluje pozvat na pravidelnou jarní konferenci k problematice online justice Online soudnictví – slepá cesta nebo budoucnost?, která se uskuteční formou kulatého stolu v úterý 5. dubna 2022 od 10 hodin v konferenčním sále Zotavovny Vězeňské služby ČR Praha v ulici Na Květnici v pražských Nuslích.

 

Pandemická situace v minulém období odhalila jednu ze slabin justice, a to nutnost osobní účasti u soudů. Některé soudy na nově vzniklou situaci reagovaly pokusem o přenos soudních jednání do online sféry, což se např. ve správním soudnictví setkalo s pozitivním ohlasem. Ne vždy však tento způsob vedení soudních jednání byl úspěšný. Někdy šlo o obecnou technickou nepřipravenost, nedostatečné internetové připojení, někdy o neznalost soudního aparátu nebo účastníků.

Jde tedy o budoucnost soudnictví nebo slepou cestu? Dojde s elektronizací justice k omezení přístupu občanů k soudům?

 

Na tyto a další otázky se pokusí najít odpověď účastníci konference

Online soudnictví – slepá cesta nebo budoucnost?, která proběhne formou kulatého diskusního stolu.

 

Termín: úterý 5. 4. 2022 od 10 do 15 hodin

Místo konání: konferenční sál Zotavovny Vězeňské služby ČR Praha, Na Květnici 1105/10, Praha-Nusle (v blízkosti sídla Vrchního soudu v Praze)

 

 

Konference se zúčastní jak zástupci právní praxe z řad soudců a advokátů, tak i zástupci akademické sféry a IT specialistů.

 

S ohledem na omezený počet míst zasílejte prosím přihlášky přes online formulář ZDE nebo na email konference@vsoud.pha.justice.cz nejpozději do 31. 3. 2022.

 

Konferenci bude možné též aktivně sledovat a komunikovat s účastníky i přednášejícími prostřednictvím online přenosu přes aplikaci MS Teams.

Odkaz na online přenos bude zaslán přihlášeným účastníkům před termínem konání konference emailem.

 

Z příspěvků přednášejících bude zpracován elektronický sborník.

 

Zdroj: Vrchní soud v Praze, redakce AD
Foto: canva.com, VS v Praze, zotavovnapraha.com

 

Go to TOP