Soutěž Randovy nadace o nejlepší diplomovou práci zná své vítěze

V polovině prosince loňského roku se v prostorách kanceláře PRK Partners, s. r. o., uskutečnilo slavnostní vyhlášení vítězů soutěže Randovy nadace o vynikající diplomovou práci v oboru práva občanského, obchodního, finančního, evropského, mezinárodního práva soukromého a pracovního či v některém oboru souvisejícím, obhájené na některé z právnických fakult v České republice v akademickém roce 2019/2020. 

 

Výherci prestižního ocenění se stali

Klaudie Konečná s diplomovou prací Moderní technologie v medicíně a právo

Ondřej Pajatsch s diplomovou prací Aplikace občanského zákoníku na újmu způsobenou autonomními systémy se zaměřením na autonomní vozidla

Viktor Kolmačka s diplomovou prací Procesní a materiální účinky obchodního potvrzovacího dopisu

 

Na fotografii (zleva): JUDr. Jakub Lichnovský (PRK Partners, člen správní rady Randovy nadace), JUDr. Václav Bílý, LL.M., Ph.D. (PRK Partners, člen správní rady Randovy nadace), Thomas Hrubý (předseda správní rady Randovy nadace), Vojtěch Hradečný (místostarosta Správního výboru Spolku českých právníků Všehrd), Mgr. Klaudie Konečná, Mgr. Ondřej Pajatsch a Mgr. Viktor Kolmačka

 

Vyhlášení vítězů soutěže se konalo v době, kdy ještě opatření související s pandemií onemocnění covid-19 umožňovala setkání až 10 osob. 

 

prof. JUDr. Antonín rytíř Randa

Randova nadace v současnosti navazuje na činnost jedné z nejstarších nadací působících v českých zemích. Původní Randovanadace byla založena v roce 1876 s cílem podpory mladých nadaných studentů práv, jejím zakladatelem byl prof. Antonín Randa (1834–1914), jeden z nejvýznačnějších právníků Rakouska-Uherska. Jako prorektor, rektor i děkan právnické fakulty přispíval výchovou budoucích právníků a současně pedagogů k posílení české university. Jeho práce z oblasti civilního práva měly zásadní význam pro rozvoj právní vědy v kontinentální Evropě. Činnost Randovy nadace po roce 1989 obnovil zakladatelův potomek, prof. Jan S. Kruliš-Randa.

 

Randova nadace děkuje za podporu advokátní kanceláři PRK Partners, generálnímu partnerovi.

 

Zdroj: PRK Partners, Randova nadace při Spolku českých právníků Všehrd
Foto: archiv PRK Partners

Go to TOP