ČR čeká nová právní úprava nekalých obchodních praktik

Ve středu 9. března 2022 vláda schválila návrh novely zákona č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů. Novela přináší zásadní opatření, která se výrazně dotknou obchodních modelů a prodejních nástrojů používaných při dodávkách potravin. Kupříkladu sankce navrhovaná za porušení zákona nově činí až 10 milionů Kč nebo 10 % ročního obratu odběratele.

 

„Z dosud proběhlých jednání je jasné, že se budou měnit smluvní podmínky reklamních akcí, smluvní podmínky úprav prodejních prostor, smluvní podmínky náhrady škody a nákladů, dále smluvní podmínky jakosti a vracení zboží a také se změní smluvní omezení práv odběratele,“ specifikuje oblasti, kterých se to především dotkne a které je nutné v budoucnu zkontrolovat, advokátka JUDr. Barbora Dubanská, Ph.D., LL.M.

Novela přináší kromě nových omezení obchodních praktik i některá usnadnění. Například nadále není vyžadována listinná podoba smlouvy, ale postačí elektronická písemná forma smluvních podmínek. Oproti předchozí právní úpravě se zásadně mění i podmínky, na koho se právní úprava vztahuje. Zákaz nekalých obchodních praktik se bude vztahovat na odběratele s významnou tržní silou v potravinářském řetězci. Odběratelem se dle směrnice a novely rozumí nejen konečný kupující, ale všechny další mezičlánky nakupující potraviny. Zda má odběratel významnou tržní sílu, bude posuzováno na základě vzájemného poměru ročního obratu odběratele a dodavatele.

Po schválení vládou byla dne 9. března 2022 novela předložena Poslanecké sněmovně, vláda také sněmovně navrhla její projednávání tak, aby s ním mohl být vysloven souhlas již v prvním čtení.[1]

Evropská směrnice o nekalých obchodních praktikách[2] z roku 2019 měla být implementována do českého právního řádu do května 2021, dosud se tak však nestalo a novela zákona o významné tržní síle[3] je nyní na začátku legislativního procesu v Poslanecké Sněmovně. S ohledem na bohatou diskusi o podobě vládního návrhu zákona je otázkou, zda diskuse nebude pokračovat i v Poslanecké sněmovně, a to i v podobě pozměňovacích návrhů.

 

PhDr. Jana Sosna, AK Dubanská & co.
Foto: canva.com

 


[1]  Sněmovní tisk č. 174/0 ze dne 9. 3. 2022

[2] Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/633 o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v zemědělském a potravinovém řetězci

[3] Zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití, ve znění pozdějších předpisů

Go to TOP