Předseda ČAK JUDr. R. Němec jednal v Brně s nejvyššími představiteli justice

Aktualizováno

Nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž přijal v rámci prvního oficiálního setkání nově zvoleného předsedu České advokátní komory JUDr. Roberta Němce, LL.M., společně s jeho kolegy z brněnské pobočky ČAK.

 

Hovořili spolu o vzájemném pohledu na roli státních zástupců a advokátů při výkonu jejich působnosti, o nutnosti oboustranné komunikace a možnostech společného vzdělávání. Nejvyšší státní zástupce seznámil hosty s jeho představou novely zákona o státním zastupitelství i úpravy kárné odpovědnosti státních zástupců.

Diskutovalo se i o vzájemné spolupráci obhájců se státními zástupci při sjednávání a uzavírání dohod o vině a trestu v trestním řízení. Obě strany se shodly na nutnosti vyhodnotit přínos Memoranda o součinnosti, které podepsali zástupci vedení Nejvyššího státního zastupitelství a České advokátní komory v prosinci 2018.

 

Na snímku zleva: JUDr. Robert Němec, LL.M., JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., JUDr. Irena Schejbalová a JUDr. Petr Poledník

Také předseda Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c., přijal delegaci České advokátní komory a  se zájmem vyslechl informace o aktuálních záležitostech, na něž se vedení ČAK soustředí.

Při té příležitosti vzpomněl na dobu, kdy sám býval aktivním advokátem. Česká advokacie se však od té doby principiálně nezměnila, jak zdůraznil předseda ČAK JUDr. Robert Němec, LL.M., jen přibývá právních předpisů, v nichž se advokáti musí orientovat, a proto mají větší advokátní kanceláře specialisty na některé oblasti práva. Tradičních advokátů, kteří poskytují komplexní služby pro všechny právní obory, je však stále většina. Robert Němec také představil hlavní cíl současného představenstva ČAK, jímž je zesílení celospolečenské diskuse na téma důvěrnosti vztahu a komunikace advokáta se svým klientem.

Obě strany se také shodly v postoji k aktuálnímu mezinárodnímu dění a vzájemně se informovaly, jak situace na Ukrajině ovlivňuje jejich činnost a jak by bylo možné pomoci těm, kteří to nyní potřebují nejvíc.

Poslední čtvrteční návštěva předsedy a dalších zástupců ČAK proběhla v Brně na Nejvyšším soudu. S předsedou Nejvyššího soudu JUDr. Petrem Angyalossym, Ph.D., diskutovali o rekodifikaci trestního řádu a civilních procesních předpisů obecně, včetně možnosti, že by ČAK připomínkovala právní věty judikátů určených k publikaci ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek, kterou vydává právě NS.

Dále spolu zástupci obou institucí hovořili i o důležitosti důvěrnosti vztahu advokát – klient, kterou považují za nezbytnou součást práva na právní pomoc. ČAK uvítala i ochotu předsedy Nejvyššího soudu nechat se nominovat jako zkušební komisař pro výkon advokátních zkoušek.


Redakce AD; NSZ; Ústavní soud

Náhledové foto: NSZ – Nejvyšší státní zástupce JUDr. Igor Stříž s předsedou ČAK JUDr. Robertem Němcem, LLM. (druhý zleva), ředitelkou brněnské pobočky ČAK JUDr. Irenou Schejbalovou a někdejším místopředsedou ČAK JUDr. Petrem Poledníkem (vlevo).

Go to TOP