Ústavní soud Ruské federace pozbyl členství v CECC

Ve středu 2. března 2022 navrhl předseda českého Ústavního soudu JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c., vyloučit Ústavní soud Ruské Federace z Konference evropských ústavních soudů (CECC), eventuálně pozastavit jeho členství. Reagoval tím na napadení Ukrajiny ozbrojenými silami Ruské federace, tedy na zjevné porušení mezinárodního práva a pošlapání hodnot, na nichž stojí mezinárodní společenství.

 

Předseda ÚS Pavel Rychetský v této souvislosti konstatoval, že si lze stěží představit jednání, které by více odporovalo zásadám demokracie, právního státu a ochrany lidských práv, k jejichž podpoře se CECC zavazuje. Řádnou a účinnou spolupráci CECC s Ústavním soudem Ruské federace, jakožto s vrcholným ústavním orgánem tohoto státu, proto již dále nepokládal za možnou.

Iniciativu Pavla Rychetského ihned podpořilo několik dalších ústavních soudů a čtyři členské soudy předložily podobné návrhy. Moldavský Ústavní soud, který nyní CECC předsedá, vyhlásil od pátku 4. března 2022 korespondenční hlasování členských soudů o českém návrhu na vyloučení Ústavního soudu Ruské federace. Ještě v průběhu hlasování však Ústavní soud Ruské federace oznámil, že z Konference evropských ústavních soudů vystupuje sám. Odůvodnil to nebezpečnou politizací CECC a pokrouceným chápáním role a smyslu ústavního soudnictví ze strany evropských ústavních soudů.

Ke dni 5. března 2022 tak Ústavnímu soudu Ruské federace zaniklo členství v Konferenci evropských ústavních soudů.

 

Zdroj: Ústavní soud
Foto: canva.com

Go to TOP