Generali Česká pojišťovna se vyjádřila k advokátním úschovám u Sberbank CZ

Dne 3. března 2022 obdržela Česká advokátní komora, respektive její partner pro pojištění – společnost WI-ASS ČR, s. r. o., vyjádření Generali České pojišťovny, a. s., k otázce pojištění profesní odpovědnosti advokátů ve vztahu k aktuální situaci, konkrétně k advokátním úschovám u Sberbank CZ, a. s.


Vyjádření společnosti Generali Česká pojišťovna přinášíme v plném znění:

K otázce možné povinnosti advokáta hradit škodu či jinou újmu vzniklou v důsledku uskutečnění advokátní úschovy u Sberbank CZ a.s. sdělujeme následující:

Obecně nelze dovodit povinnost k náhradě škody či jiné újmy advokáta nebo advokátní společnosti, neboť advokátní úschovy byly provedeny v souladu s právními předpisy, interními normami České advokátní komory, u banky provozující bankovní činnost v souladu s povolením uděleným Českou národní bankou, tedy za podmínek, které nesvědčí pro možný vznik povinnosti k náhradě škody či jiné újmy.

V neposlední řadě klienti, jejichž prostředky byly předmětem advokátní úschovy, byli informováni a souhlasili s uskutečněním advokátní úschovy u dané bankovní instituce, při výběru banky případně advokát přihlédl k případným požadavkům klienta.

Pokud by i přes výše uvedené byla dovozena v konkrétních případech povinnost advokáta k náhradě škody či jiné újmy v důsledku jeho zjevného pochybení v souvislosti s uskutečněním advokátní úschovy u Sberbank CZ a.s., pak je nutno upozornit na následující výluku z pojištění.

Pojištění se nevztahuje na odpovědnost za škodu resp. povinnost k náhradě škody či jiné újmy vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku válečných událostí, zásahem vojenských nebo policejních orgánů nebo uznané či neuznané moci, v důsledku jakýchkoliv teroristických činů včetně bioterorismu, vzpour, povstání, stávek a ozbrojených konfliktů, občanských nepokojů, násilných jednání politických a teroristických organizací a násilných jednání při veřejných shromážděních, manifestacích a pochodech.

Tato výluka se v uvedené nebo mírně modifikované podobě nachází ve všech pojistných podmínkách, kterými se řídí pojištění profesní odpovědnosti advokátů u Generali České pojišťovny a rovněž je výlukou mezinárodně užívanou. Aplikací této výluky u výše popsané situace bychom jako pojistitel také museli posoudit, a proto ji pro úplný kontext věci uvádíme.

Věříme, že toto stanovisko pomůže k lepší orientaci v aktuální situaci z pohledu pojištění odpovědnosti.

Redakce AD
Foto: Generali Česká pojišťovna 

Go to TOP