SAK pomáhá sousedům na Ukrajině – finančně a bezplatnou právní službou

Také Slovenská advokátní komora reaguje na masivní porušování práva na Ukrajině, které vyústilo do humanitární krize, která nutí obyvatele opouštět své domovy a hledat útočiště v okolních zemích.

 

„Jelikož advokacie je pomáhající povolání, je dnes naší povinností snažit se co nejvíce přispět ke zmírnění utrpení těchto lidí. Přes východní hranici k nám přicházejí lidé ve velmi komplikovaných situacích, převážně neúplné rodiny, v řadě případů sirotci. Množství z nás projevilo ochotu pomoci bezplatným právním poradenstvím pro uprchlíky nebo poskytnutím finančních darů. V zájmu co nejlepší koordinace poskytované pomoci Vás prosíme o zapojení se do pomoci prostřednictvím hlavních aktivit SAK,“ uvedl předseda SAK JUDr. Viliam Karas a poděkoval advokacii za spolupráci.

Advokátky a advokáti, kteří jsou ochotni poskytovat bezplatnou právní pomoc uprchlíkům z Ukrajiny, se mohou registrovat do veřejného seznamu Pro bono právní pomoc Ukrajině. Vítáni jsou advokáti s odborným zaměřením „azyl, uprchlíci, cizinecké právo“, ale i ti, kteří jsou ochotni poskytnout uprchlíkům bezplatně i jiné právní poradenství v oblasti práva sociálního zabezpečení, zakládání živnosti, pracovněprávních otázek…

Pomoc je koordinována také v rámci činnosti regionálních zástupců SAK, kteří budou sledovat situaci v jednotlivých regionech a v závislosti na nutnosti organizovat poskytování právní pomoci na místě.  Nadace SAK založila transparentní účet, na který je možné poukázat finanční příspěvky.

V přímém kontaktu je Slovenská advokátní komora, stejně jako Česká advokátní komora s Ukrajinskou národní advokátní komorou, aby společně koordinovaly účinnou pomoc advokátům na Ukrajině.


Zdroj: SAK
Foto: SAK

Go to TOP