Mezinárodní asociace právníků UIA a AIJA odsuzují invazi na Ukrajinu

Mezinárodní asociace právníků (UIA) a Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA) s hlubokým zděšením a velkým znepokojením

Mezinárodní asociace právníků (UIA) a Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA) s hlubokým zděšením a velkým znepokojením berou na vědomí vojenskou invazi armády Ruské federace na území státu Ukrajina, ke které došlo 24. února. Ve svém společném prohlášení důrazně odsuzují tuto agresi.

 

Tento nevyprovokovaný ozbrojený útok na Ukrajinu porušuje právní stát, mezinárodní právo veřejné a četné dohody, jimž Ruská federace podléhá prostřednictvím mezinárodních úmluv a smluv, z nichž všechny uznávají suverenitu států a zaručují základní práva a svobody lidských bytostí, zejména civilního obyvatelstva, a které se jako mezinárodní sdružení právníků snažíme chránit.

Ignorování všech diplomatických pokusů o odvrácení této vážné situace si jistě vyžádá velký počet obětí a vyústí v nepřijatelnou humanitární katastrofu velkých rozměrů, vytvářející nebezpečnou nestabilitu ve světě. Proto naléhavě žádáme Ruskou federaci, aby dodržovala právní stát a respektovala mezinárodní úmluvy, smlouvy, dohody a zásady, které dříve ratifikovala a jimiž se dříve zavázala být vázána. Dále žádáme Ruskou federaci, aby přehodnotila svůj postoj, okamžitě zastavila všechna nepřátelská jednání a nařídila pokojné stažení svých jednotek ze suverénního území státu Ukrajina, a tím vrátila světu mír, ve kterém touží žít všechny lidské bytosti.

Vyjadřujeme naši plnou podporu celému ukrajinskému civilnímu obyvatelstvu, zejména těm, kteří se nacházejí v napadených zónách, v nichž v současnosti probíhá ruská vojenská agrese. V těchto hrozných chvílích také vyjadřujeme naši bezpodmínečnou podporu všem členům Ukrajinské advokátní komory, jednotlivým členům naší organizace, jejich rodinám a jejich přátelům, a usilovně si přejeme, aby barbarství a katastrofa, které ozbrojený konflikt vyvolal, okamžitě ustaly, a abychom se vyhnuli většímu utrpení, než jaké již bylo způsobeno, a vrátili se k normálnímu životu a porozumění.

Jako sdružení aktivně zapojená po mnoho let do spolupráce právníků z různých zemí, včetně Ukrajiny a Ruska, naléhavě žádáme, aby násilí ustoupilo dialogu, agresivita klidu, konflikt diplomacii.

Mezinárodní společenství právníků stojí na straně ukrajinského národa!

Mezinárodní asociace právníků (UIA)
Mezinárodní asociace mladých právníků (AIJA)

 

Go to TOP