Březnové online semináře ČAK mají ještě volná místa, stačí se jen registrovat

Také na nadcházející měsíc březen připravila Česká advokátní komora pro advokáty a advokátky, koncipientky a koncipienty další z řady zajímavých online seminářů – ty jsou tentokrát zaměřené na oblast medicínského práva, péči řádného hospodáře z pohledu judikatury, ale také na posílení psychické odolnosti a získání nadhledu v práci advokáta, což je pro každodenní advokátní praxi jistě užitečné téma. Takže stačí si jen vybrat a zaregistrovat se.

 

VYBRANÉ OTÁZKY MEDICÍNSKÉHO PRÁVA

Termín: čtvrtek 3. března 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Petr Vojtek, soudce Nejvyššího soudu ČR

Obsah semináře: Práva a povinnosti ve vztahu mezi poskytovatelem a pacientem * Povinnost hradit škodu a nemajetkovou újmu * Nároky z újmy na zdraví * Nemajetková újma * Vybrané procení otázky medicínských sporů * Aktuální judikatura, Diskuze

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícímu své dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 28. února 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.


 

JAK POSÍLIT PSYCHICKOU ODOLNOST A ZÍSKAT NADHLED V PRÁCI I V ŽIVOTĚ ADVOKÁTA

Termín: čtvrtek 17. března 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: PhDr. Miloslav Hrubý, psycholog, kouč, mediátor

Obsah semináře: Poslání advokáta potenciál a rizika * Rozpory mezi realitou a individuálními očekáváními, jak s nimi zacházet * Co je to sebereflexe, jak se k ní dobrat a jak ji „udělat správně“ * Péče o vlastní zdroje energie, úspory a násobení osobní energie * Tvorba a obnova zdrojů pro případ krize * Jak nakládat s časovým tlakem * Práce se změnou a motivacemi * Emoce: moudrý průvodce životem * Jak číst signály těla o dosažení „vnitřní hranice“ a jak je respektovat * Životní hodnoty a osobní potenciál jako zdroj růstu * Jak nastavit integritu mezi osobními a pracovními hodnotami, prioritami a cíli * Práce s náladou * Postupy a techniky pro trénink psychické odolnosti

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícímu své případné dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 14. března 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je aktuálně uvedena na webu ČAK u semináře).

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.


 

PÉČE ŘÁDNÉHO HOSPODÁŘE (NEJEN) POHLEDEM JUDIKATURY

Termín: čtvrtek 31. března 2022 od 9:00 do 16:00 hodin

Forma: online – aplikace Cisco Webex

Lektor: JUDr. Petr Šuk, místopředseda Nejvyššího soudu ČR

Seminář se zaměří zejména na: Podstatu péče řádného hospodáře pohledem doktríny a judikatury * Důsledky porušení péče řádného hospodářepovinnost nahradit újmu, povinnost vydat prospěch/vrátit odměnu, ručení dle § 159 odst. 3 o. z., ručení dle § 68 z. o. k., ve znění účinném do 31. 12. 2020, žaloba na doplnění pasiv dle § 66 odst. 1 písm. b) z. o. k., vyloučení z výkonu funkce (diskvalifikace)

Během online semináře můžete formou chatu klást přednášejícímu své dotazy.

Cena: 850,- Kč včetně DPH v zákonné výši

Uzávěrka přihlášek: 28. března 2022, pokud jsou ještě volná místa, můžete se přihlašovat (zpráva je uvedena na webu ČAK u semináře)

Informace pro advokáty: účastí na tomto semináři získá advokát 6 kreditů započitatelných do dalšího vzdělávání advokátů.

Informace pro advokátní koncipienty: seminář je započitatelný za dva polodenní volitelné semináře.

Více informací o uvedených (ale i dalších) seminářích pořádaných ČAK naleznete ZDE.

Zdroj: ČAK
Foto: canva.com

Go to TOP